Polski (PL)English (UK)

Aktualności

Aktywistki, innowatorki, pocieszycielki, ekspertki, serca społeczności lub po prostu: bibliotekarki.

Znamy laureatki Stypendium im. Olgi Rok 2021!

 

Na co dzień schowane pomiędzy bibliotecznymi regałami, zajęte dbaniem o księgozbiór, wymyślaniem projektów kulturalnych. Dziś odbierały wyjątkową nagrodę: Stypendium im. Olgi Rok, czyli uhonorowanie i docenienie pracy bibliotekarki.

24 listopada w pięknej przestrzeni Mediateki w Grodzisku Mazowieckim, podczas Kongresu Bibliotek do grona laureatek i wyróżnionych dołączyło 6 kolejnych, wspaniałych kobiet.

W kategorii „placówka biblioteczna większa” nagrodę główną zdobyła Monika Bąder z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Filia Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25.

Drugą nagrodę główną, w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” zdobyła Alena Yanukovich z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie im. Józefa Wybickiego. Filia Broadway.

Spośród nadesłanych wniosków, z których każdy opisywał historię nietuzinkowej, zaangażowanej w życie swojej społeczności kobiety, w tym roku zdecydowano się przyznać aż 4 wyróżnienia. Zdobyły je: Ilona Kowalska z Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Filia nr 9; Marta Horabik-Piasecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Filia nr 5 oraz Angela Kapustka z Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie.

Gratulujemy!

 

Powołując do życia Fundusz wieczysty im. Olgi Rok, chciałam upamiętnić swoją babcię.
Była warszawską bibliotekarką, w trudnym, powojennym czasie. Dbała o edukację, zachęcała
do czytania, angażowała lokalną społeczność do działania. Była wzorem do naśladowania.
Chciałam, by jej postawa była inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet pracujących w bibliotekach
, mówi założycielka Funduszu, Anna Rok.

Stypendium im. Olgi Rok to nagroda za pracę z pasją. Za pokazywanie, że biblioteki to nie tylko półki
z książkami, ale przede wszystkim miejsca spotkań, działań kulturalnych, wymiany myśli
i doświadczeń, serca lokalnych społeczności. Dotychczas odbyło się X edycji Konkursu im. Olgi Rok.

Stypendia im. Olgi Rok, finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy jej wnuczki Anny Rok, wspierają rozwój osobisty bibliotekarek, które potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań i odważnie zmieniają swoje społeczności. Partnerami Konkursu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Znamy laureatów IX edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tegorocznej edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald zostały nagrodzone trzy prace doktorskie, a dwie otrzymały wyróżnienie.

Wszystkie przyznane przez Kapitułę nagrody są równoważne.

Nagrodę otrzymała doktor Gabriela Jarzębowska za pracę „Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa”. Doktorat powstał na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; promotorami byli prof. Ewa Domańska oraz prof. Andrzej Elżanowski.

Nagrodę zdobyła również rozprawa doktora Michała Kozy „Troska, podmiot, nomadyczność. Dyskursy etyczne literatury polskiej po 1989 roku”. Praca została napisana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej promotorem był dr hab. Andrzej Zawadzki.

Nagrodę otrzymał także doktor Tomasz Szczepanek z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Sztuka porażki – emancypacja polityczna poprzez praktykę artystyczną na przykładzie sztuki queerowej”. Jej promotorem była prof. dr hab. Iwona Lorenc.

Kapituła konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald przyznała również dwa wyróżnienia.

Wyróżnienie otrzymała doktor Karolina Górniak-Prasnal za pracę „Otwieranie wszechświata”. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka”. Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotorem był dr hab. Tomasz Bilczewski.

Wyróżnienie otrzymała również doktor Alicja Bartnicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę  „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler – jego wizja i rola w budowaniu aryjskiego imperium „Tysiącletniej Rzeszy”. Jej promotorem był prof. dr hab. Jacek Wijaczka.

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności. W tegorocznymKonkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2020 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

•   prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Tomasz Żukowski  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

oraz

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie 
i jeszcze raz gratulujemy laureatom !!!

Z pasją i pełnym zaangażowaniem pracujesz w bibliotece? A przy okazji czerpiesz ogromną radość
z inspirowania innych do działania?

  

Konkurs im. Olgi Rok jest dla Ciebie!

  

Rozpoczynamy X edycję Konkursu im. Olgi Rok i zachęcamy panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce do przesłania swojego zgłoszenia. Dzieląc się swoimi historiami, możecie wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 9 lipca.

 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

 

Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna mniejsza oraz placówka biblioteczna większa. Wysokość stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach. 

Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca w latach 2009 – 2015 Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

 

Więcej informacji, regulamin konkursu im. Olgi Rok oraz wniosek znajdują się na stronie

http://www.funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/6-fundusz-wieczysty-im-olgi-rok

Zakończyliśmy nabór do IX edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald.

 

Dziękujemy za nadesłane wnioski!

W konkursie startuje 29 prac doktorskich. Teraz Kapituła Konkursu ocenia nadesłane wnioski. 

Laureatów poznamy już w czerwcu!

 

O Konkursie

Konkurs, w którym przyznawana jest Nagroda im. Inki Brodzkiej-Wald za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki, prowadzony jest od 2013 roku. Biorą w nim udział autorzy prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu. Nagrody są finansowane z Funduszu Wieczystego założonego przez przyjaciół zmarłej w 2011 roku prof. Alinki Brodzkiej Wald przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2020 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

 

Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald 

 

Do 26 lutego trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny Inki  Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 26lutego 2021r.

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od dziewięciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr hab. Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nabór zgłoszeń w IX edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: opinie recenzentów. Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 21 czerwca 2021 r.

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę
w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2020 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. 
Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

Wniosek oraz regulamin do pobrania:

http://www.funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald

***

Kontakt:

Magdalena Spadarzewska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

tel.  22 622 01 22

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Aktywistki, innowatorki, pocieszycielki, ekspertki, serca społeczności lub po prostu: bibliotekarki.

Znamy laureatki Stypendium im. Olgi Rok!

Na co dzień schowane pomiędzy bibliotecznymi regałami, zajęte dbaniem o księgozbiór, wymyślaniem projektów kulturalnych. 9 grudnia w wyjątkowej formule online Kongresu Bibliotek do grona laureatek i wyróżnionych dołączyło 6 kolejnych, wspaniałych kobiet. Mimo, że spotkanie na żywo nie było możliwe mamy nadzieję, że nasze laureatki poczuły się uhonorowane, a ich praca doceniona.

W kategorii „placówka biblioteczna większa” nagrodę główną zdobyła Izabela Putz z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. Kapituła była pod wrażeniem działań w ramach Pogotowia językowego – zajęć z języka polskiego dla imigrantów, spotkań z kulturą i dobrej energii jaką przekazuje osobom czującym się niepewnie w nowej rzeczywistości.

Drugą nagrodę główną, w kategorii placówka biblioteczna mniejsza zdobyła Justyna Delekta z Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze. Kapituła doceniła działania na rzecz lokalnej społeczności, organizację ferii dla dzieci w bibliotece oraz wspieranie ich edukacji.

Z powodu imponującej liczby nadesłanych wniosków, z których każdy opisywał historię nietuzinkowej, zaangażowanej w życie swojej społeczności kobiety, w tym roku zdecydowano się przyznać cztery wyróżnienia. Zdobyły je:

Joanny Sudak - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach,

Monika Rejtner - Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie,

Anna Wysocka - Biblioteka Publiczna w Piasecznie - filia w Józefosławiu oraz

Natalia Maćkiewicz - Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie.

Powołując do życia Fundusz wieczysty im. Olgi Rok, chciałam upamiętnić swoją babcię. Była warszawską bibliotekarką, w trudnym, powojennym czasie. Dbała o edukację, zachęcała do czytania, angażowała lokalną społeczność do działania. Była wzorem do naśladowania. Chciałam, by jej postawa była inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet pracujących w bibliotekach, mówi założycielka Funduszu, Anna Rok.

Stypendium im. Olgi Rok to nagroda za pracę z pasją. Za pokazywanie, że biblioteki to nie tylko półki z książkami, ale przede wszystkim miejsca spotkań, działań kulturalnych, wymiany myśli i doświadczeń, serca lokalnych społeczności. Dotychczas odbyło się IX edycji Konkursu im. Olgi Rok.

 

 

Wyniki VIII edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tegorocznej edycji  trzy prace doktorskie z dziedziny humanistyki zdobyły nagrody w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

Kapitula przyznała ex aequo dwie nagrody pierwsze.

Nagrodę pierwszą otrzymała doktor Katarzyna Rembacka za pracę „Leonard Borkowicz (1912-1989). Biografia polityczna”. Doktorat powstał w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; promotorem był prof. dr hab. Jerzy Eisler.

 Nagrodę pierwszą ex aequo zdobyła rozprawa doktor Karoliny Panz „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej - głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia”. Praca została napisana w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promotorem była dr hab. Małgorzata Melchior. Promotorem pomocniczym pracy był dr Łukasz Mikołajewski.

 Drugą nagrodę otrzymała doktor Rozalia Wojkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki”. Jej promotorem był prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn.

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2019 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    dr hab. Tomasz Żukowski  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

oraz

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie 
i jeszcze raz gratulujemy laureatom !!!

Wednesday, 17 June 2020 08:15

Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną panującą w kraju i na świecie uroczystość wręczenia nagród w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald zostaje przeniesiona na listopad 2020.

Tym samym zostaje przedłużony również okres obrad Kapituły Konkursu.

Kapituła oceni prace do 30 września 2020.

Zakończyliśmy nabór do VIII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald.

 

Dziękujemy za nadesłane wnioski!

W konkursie startuje 25 prac doktorskich. Teraz Kapituła Konkursu ocenia nadesłane wnioski. 

Laureatów poznamy już w czerwcu!

 

O Konkursie

Konkurs, w którym przyznawana jest Nagroda im. Inki Brodzkiej-Wald za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki, prowadzony jest od 2013 roku. Biorą w nim udział autorzy prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu. Nagrody są finansowane z Funduszu Wieczystego założonego przez przyjaciół zmarłej w 2011 roku prof. Alinki Brodzkiej Wald przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2019 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

 

Aktywność, pasja, zaangażowaniu w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Już po raz szósty panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce mają szansę na stypendium w Konkursie im. Olgi Rok. Dzieląc się swoimi historiami, mogą wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 10 lipca.
 
 
Kto może wziąć udział w konkursie?
Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: „placówka biblioteczna mniejsza” oraz „placówka biblioteczna większa”. O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby. O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna większa” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje trzy lub więcej osób. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł.

Na co zwracamy uwagę?
Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach. 

Wniosek i załączniki
Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5MB):
a) list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki,
b) artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki,
c) zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty.
 
PLIKI DO POBRANIA:
REGULAMIN KONKURSU
WNIOSEK
 
Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?
Zwycięstwo w Konkursie im. Olgi Rok było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wyróżnieniem. Nagroda dodała mi skrzydeł. Poczułam, że to, co robię, ma sens i że praca w bibliotece to nie tylko wypożyczanie książek (co oczywiście też jest bardzo ważne), ale i coś więcej. Jako bibliotekarki mamy ogromne możliwości działań edukacyjnych i kulturotwórczych. Każda z nas jest inna, mamy inne pasje i doświadczenia, dlatego nie ma też dwóch podobnych bibliotek, mówi Natalia Stępień, laureatka V edycji Konkursu im. Olgi Rok.  Wyróżnienie, które otrzymałam to świetna promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz gminy Czechowice-Dziedzice. To pokazanie, że bibliotekarz to ciekawy zawód - pełen pasji i radości. A biblioteka to niezwykłe miejsce, to słowa Katarzyny Wituś, która w poprzedniej edycji Konkursu zdobyła wyróżnienie.


O tym, że przedsięwzięcie jest realnym wsparciem bibliotekarek, świadczą osiągnięcia poprzednich nagrodzonych. W tegorocznej edycji plebiscytu na Bibliotekarza Roku, aż 3 spośród 16 finalistek to nasze stypendystki. Wszystkie z nich zdobyły również ten tytuł  w swoich województwach. Zależy nam również na docenieniu roli, jaką biblioteki –  i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka – twierdzi Karolina Muzal, koordynatorka konkursu im. Olgi Rok.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Fundusz został utworzony w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.
 
Kontakt:
Kaja Petryka, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 622 01 22 (wew. 13)

Page 1 of 5