Polski (PL)English (UK)

Znamy laureatów X edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald Featured

Znamy laureatów X edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tegorocznej edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald zostały nagrodzone cztery prace doktorskie, a dwie otrzymały wyróżnienie.

Pierwszą Nagrodę otrzymała doktor Iza Mrzygłód za pracę „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym”. Doktorat powstał na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski; promotorem był prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej.

Drugą Nagrodę zdobyła rozprawa doktor Aleksandry Kil-Matlak „Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Fiszki jako aparat poznania humanistycznego”. Praca została napisana na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej promotorem była prof. dr hab. Dorota Wolska.

Drugą Nagrodę ex aequo otrzymała doktor Daria Nowicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Konstelacje Andrzeja Wróblewskiego: archiwum, imaginarium, recepcja”. Jej promotorem była prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany.

Trzecią Nagrodę otrzymał doktor Bartosz Swoboda z Uniwersytetu Opolskiego za pracę „Od doświadczenia estetycznego do doświadczenia języka. Ekfraza w polskiej literaturze modernistycznej”; promotorem pracy była prof. dr hab. Irena Jokiel.

Kapituła konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald przyznała również dwa wyróżnienia.

Wyróżnienie otrzymała doktor Agnieszka Witkowska-Krych za pracę „Dziecko wobec zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim”. Rozprawa doktorska powstała na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki.
Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Małgorzata Szpakowska.

Wyróżnienie otrzymała również doktor Agnieszka Muchacka-Cymerman za pracę  „Profesjonalny rozwój nauczyciela. Psychopedagogiczne studium porównawcze”. Jej promotorem była prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności.
W tegorocznym
Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2021 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Tomasz Żukowski  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

oraz

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie