Polski (PL)English (UK)

Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald Featured

XI edycja konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald rozstrzygnięta!

W tegorocznej edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald zostało nagrodzonych pięć prac doktorskich, a cztery otrzymały wyróżnienie. Nagrody zostały przydzielone równorzędnie w dwóch stopniach.

Nagrody Pierwsze otrzymały:

Doktor Agata Szulc-Woźniakza pracę  Joanna Pollakówna. Largo obronioną w Instytucie Filologii Polskiej  Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Promotorem pracy była prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany.

Doktor Justyna Koszarska-Szulc za pracę „Wierny własnemu rozdarciu”. Problematyka tożsamościowa w twórczości Artura Sandauera obronioną w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Promotorem pracy była: prof. Anna Nasiłowska-Rek 

Doktor Sara Akram za pracę  Narracja o WOJNIE w reportażach Wojciecha Jagielskiego. Perspektywa lingwistyczno-kulturowa obronioną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Promotorem pracy była prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.

Nagrody Drugie otrzymali:

Doktor Karolina Kostyra za pracę Tajemne życie przedmiotów. Topografia pokoju dziecięcego w kinie fantastycznym lat osiemdziesiątych obronioną w Instytucie Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Promotorem pracy była prof. dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek.

Doktor Jędrzej Krystek za pracę  Makryna Mieczysławska w utworach i dokumentach polskiego romantyzmuobronioną na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Promotorem pracy był prof. dr. hab. Jerzy Fiećko.

Kapituła konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald przyznała również cztery wyróżnienia.

Wyróżnienie otrzymała doktor Katarzyna Nowaczyk-Basińskaza pracę NIEŚMIERTELNOŚĆ. Technokulturowe strategie współczesności.Rozprawa doktorska powstała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Promotorami pracy były prof. dr hab. Agnieszka Jelewska oraz prof. dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska.

Wyróżnienie otrzymała również doktor Anna Kujawska-Kot za pracę: Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie obronioną w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy była prof. dr hab. Ewa Szczęsna.

Kolejne wyróżnienie otrzymała doktor Aleksandra Żurek-Huszcz za pracę: Imiona i nazwiska konwertytów z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826-1850) obronioną w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy była prof. dr hab. Wanda Decyk-Zięba.

Wyróżniona została również doktor Agata Iżykowska-Uszczyk za pracę: Kulturowe przemiany intymności na przykładzie polskiej sztuki współczesnej w XXI wieku obronioną w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem pracy była prof. dr hab. Dorota Koczanowicz.

 

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności.
W tegorocznym 
Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2022 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

·        prof. dr hab. Grażyna Borkowska – profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich PAN, prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

·        prof. dr hab. Maryla Hopfinger- Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych

·        dr hab. Jan Kordys, profesor IBL PAN - profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

·        prof. dr hab. Marek Zaleski - profesor nauk humanistycznych, krytyk literacki

·        dr hab. Tomasz Żukowski, profesor IBL PAN – profesor w Instytucie Badań Literackich PAN

·        dr Anna Gutkowska – inicjatorka i założycielka Funduszu Wieczystego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie