Polski (PL)English (UK)

Aktualności

Tuesday, 10 June 2014 14:11

Jesteśmy dziś, jutro, zawsze

W 2009 roku w USA z inicjatywy Billa Gatesa i Warrena Buffetta wystartowała kampania „The Giving Pledge”. Panowie postanowili zachęcać innych bogaczy, aby przeznaczyli co najmniej połowę swojego majątku na filantropię. Miliarderzy i milionerzy zaczęli zakładać własne fundacje, przeznaczali coraz wększe pieniądze na działalność wybranych organizacji charytatywnych lub zmieniali testamenty. W Polsce nie każdy ma pomysł, jak pomagać innym, a tym samym zostawić coś naprawdę wartościowego po sobie. Czasem wystarczy skorzystać z gotowych rozwiązań. Jednym z nich są Fundusze Wieczyste, które mają wiele wspólnego z inicjatywą Warrena Buffeta i Billa Gatesa.

PRL nie zaszkodził dobroczynności 

Tradycja powoływania funduszy odradza się po trudnych latach biedy w Polsce Ludowej. Zamiast jednorazowych akcji charytatywnych darczyńcy coraz częściej wybierają możliwość długotrwałego wspierania wybranych przez siebie konkretnych celów, całkowicie dostosowanych do ich priorytetów. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Taka forma działalności dobroczynnej pomaga wspierać potrzeby, które nie zawsze są zauważane przez media i opinie publiczną. Czasem problem widzimy tylko my i wtedy warto pomyśleć nad założeniem swojego funduszu wieczystego. Najlepiej z grupą przyjaciół lub rodziną. Nie trzeba być miliarderem, żeby pomagać. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizując kampanię „Jesteśmy dziś, juro, zawsze” od 2010 roku, zachęca Polaków do powrotu do tradycji przerwanej przez okres PRL-u. Przed wojną darczyńcy bardzo często zakładali fundusze wieczyste, aby pomagać tym, którzy w ich ocenie tego naprawdę potrzebowali. Akademia prowadzi obecnie siedem funduszy – każdy z nich wspiera inne cele i każdy został założony w wyniku innych okoliczności. 

Fundusze wieczyste on-line

Na potrzeby kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” powstała nowa strona internetowa www.funduszewieczyste.pl, na której można znaleźć inspirujące przykłady funduszy w Polsce oraz historię tej formy dobroczynności. Jak mówi Paweł Łukasiak: Przede wszystkim na stronie funduszy można znaleźć piękne historie ludzkie. Mamy tu Inkę Brodzką –Wald, współzałożycielkę Olimpiady Polonistycznej, której przyjaciele chcieli, aby po swojej śmierci nadal „wspierała” młodych zdolnych naukowców, tak, jak robiła to za życia. Mamy wyjątkową historię Ani Rok, która z pamiętników dowiedziała się, jak wyjątkową bibliotekarką i społeczniczką była jej Babcia Olga. Niezwykłą genezę ma również Fundusz im. Pawła Kryszczyszyna wspierający dzieci pracowników firmy Microsoft. Zapraszamy na naszą stronę – takich niezwykłych historii jest więcej.

 

***

 

„Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” to kampania społeczno-edukacyjna, której zadaniem jest propagowanie idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania wystartowała w 2010 roku. Stoi za nią Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem Strategicznym jest zaś Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności. Akademia jest odpowiedzialna za bezpieczne inwestowanie środków przeznaczonych na fundusze wieczyste. Przynajmniej raz na rok przygotowywane jest sprawozdanie z zarządzania i wykorzystania środków. Na życzenie darczyńcy Akademia może współpracować z mediami, prowadzić kampanie informacyjne na temat funduszu na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych lub też przygotować teczkę, czyli komplet materiałów (ulotki, raporty, wizytówki) o ustanowionym funduszu.

 

Bibliotekarki ponownie mają szansę ubiegać się o stypendium, które mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem osobistym. W tym roku Konkurs jest otwarty dla wszystkich bibliotekarek – niezależnie od wielkości miejscowości. Dzięki swojej aktywności mają szansę wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia bibliotekarek do 31 lipca. Stypendium zostanie wręczone podczas V Kongresu Bibliotek Publicznych 20 października w Warszawie.

Celem konkursu stypendialnego im. Olgi Rok jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

W tym roku bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste.
W skład Kapituły wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele bibliotek, organizacji pozarządowych, świata literatury i mediów. Przy ocenie zgłoszeń bierze pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi.

Bibliotekarki mogą przesyłać zgłoszenia do 31 lipca na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W formularzu mają opisać między innymi:

 • aktualne miejsce pracy i wykonywane obowiązki,
 • potrzeby osób korzystających z biblioteki i sposoby, w jaki biblioteka do nich dociera,
 • jeden projekt biblioteki będący szczególnym powodem do dumy,
 • najważniejsze doświadczenie związane z pracą w bibliotece,
 • rozwój swojej biblioteki w perspektywie 10 lat,
 • współpracę z członkami lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia mogą dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty.

DO POBRANIA:

Regulamin_III_edycji_Konkursu

Wniosek_zgloszeniowy_.doc

Wniosek_zgloszeniowy_.pdf

W 2012 roku stypendium im. Olgi Rok otrzymałaUrszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na Podkarpaciu. W roku 2013 laureatką została Anna Orlikowskadyrektorka Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach,

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok.

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Partnerem Wspierającym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Dalsze informacje na stronie: projektbabcia.pl

 

***

 

Kontakt:

Emilia Dmochowska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

tel. 22 622 01 22 wew. 16

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">e.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 28 lutego 2014 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2013 roku.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to m.in. prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, pracujące w Instytucie Badań Literackich PAN, prof.  Marek Zaleski - polski krytyk literacki, eseista i publicysta, oraz  dr Tomasz Żukowski, uczeń prof. Aliny Brodzkiej-Wald.

 

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

  

Profesor Alina Brodzka-Wald była jednym z założycieli Olimpiady Polonistycznej, wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, nie tylko dla studentów polonistyki. Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności 

- ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia.  Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. Teraz, po jej odejściu, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szanse zostać wynagrodzeni za swoja pracę dzięki wspaniałomyślności przyjaciół prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody  należy nadsyłać w wersji elektronicznej i papierowej, pracę i autoreferat tylko w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki w wersji papierowej:

 

 1. opinie recenzentów,
 2. inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

 

Wymagane są opinie opatrzone podpisem. Dokumenty należy przesłać na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2014 r.

 

Do pobrania:

 

Regulamin Konkursu 2014

Wzór wniosku

 

Kontakt:

 

Karolina Muzal, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 22 622 01 22 (wew.27)

Thursday, 12 December 2013 09:39

Powstał Fundusz Wigilijny

Wigilia to czas szczególny, kiedy wszyscy pamiętamy o swoich najbliższych. To także czas, kiedy powinniśmy pamiętać o innych - tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Z inicjatywy Pawła Łukasiaka – prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce powstał Fundusz Wigilijny. 

 

Dzięki Funduszowi osoby potrzebujące wsparcia nie spędzały Wigilii samotnie. To ważne, aby tego dnia każdy miał szansę usiąść przy wspólnym stole. Dzięki Funduszowi Wigilijnemu już niebawem ośrodki dla kobiet, samotnych matek i kobiet z dziećmi, jadłodajnie oraz noclegownie otrzymają wsparcie w postaci:

 • dofinansowania wydawanych posiłków w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • doposażenia kuchni (sprzęt AGD, akcesoria kuchenne) tychże placówek w pozostałych miesiącach.

  

Jak mogę wesprzeć fundusz?

 

Wszystkie osoby i organizacje, którym bliski jest ten sposób myślenia, zapraszamy do wsparcia funduszu. Można to zrobić w następujący sposób:

 • wpłata na konto funduszu (informacje o numerze konta dostępne pod adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
 • wsparcie rzeczowe,
 • wsparcie w promocji funduszu i jego celów, np. poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie.

Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 27 lub adresem e-mal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dobra inwestycja? Inwestycja w dobro? To możliwe! Ta „gra słów” definiuje w krótkich słowach zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Bo to przecież na organizacjach pozarządowych spoczywa obowiązek odpowiedniego zarządzania finansami i powiększania kapitału, który następnie odpowiednio inwestowany, będzie służył innym.

 

Działaj zgodnie z prawem, postępuj w przejrzysty sposób, unikaj konfliktu interesów i prowadzenia nieetycznych inwestycji – te i inne zasady bezpiecznego zarządzania pieniędzmi w organizacjach pozarządowych zostały omówione w publikacji  „Dobrze inwestuj w dobro!”, której współautorami są m.in. dr Ewa Balcerowicz (Fundacja CASE), dr Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Andrzej Rybus-Tołłoczko (Doradca Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce).

  

Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym, jak rzetelnie rozliczać środki, dlaczego warto posiadać zróżnicowane źródła finansowania, jak korzystać z pomocy ekspertów i jak podnosić swoje kompetencje finansowe, jak budować swoją stabilność finansową w oparciu o kapitał żelazny, sięgnij po poradnik „Dobrze inwestuj w dobro”

 

W książce tej można znaleźć cenne wskazówki zarówno dla organizacji, które dopiero zaczynają swoją działalność w trzecim sektorze, jak i dla tych, które są w nim obecne od lat. Wierzymy, że organizacje pozarządowe mogą być stabilne, przejrzyste, solidnie wywiązujące się ze swoich obowiązków, dbające o swój rozwój.

 

Zamów bezpłatną publikację (wersja papierowa) przez formularz zamówienia.

 

Liczba sztuk jest ograniczona, o wysyłce decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada.

 

Publikację można też pobrać w formacie PDF

Dobrze inwestuj w dobro 2013!

 

Dowiedz się więcej na temat inwestowania w dobro – obejrzyj filmiki z wypowiedziami ekspertów. Wejdź na dobrzeinwestuj.funduszwieczysty.pl

Publikacja powstała w ramach projektu "Dobrze inwestuj w dobro! Nowe horyzonty zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego" realizowanego przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

"Z definicji ma rosnąć i żyć. Upamiętniać życie. Niekoniecznie długie, doniosłe i heroiczne. Również takie, które było zbyt krótkie. Przebiegło zbyt niepostrzeżenie". O Funduszach Wieczystych założonych przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w dzisiejszym tygodniku POLITYKA, w artykule Pani Ewy Wilk. Więcej o funduszach wieczystych na www.funduszwieczysty.pl 

 

DLACZEGO WARTO POWOŁYWAĆ FUNDUSZE WIECZYSTE?

 

Często spotykamy się z pytaniami: Jak założyć fundację? Jak można wesprzeć jakiś cel społeczny, ale tak, aby to był "żywy pomnik” imienia konkretnej osoby czy rodziny? Kiedy wyjaśniamy jakich formalności trzeba dopełnić, oraz ile kosztuje utrzymanie takiej organizacji, większość zainteresowanych się zniechęca i w rezultacie wszyscy na tym tracimy: nie otrzymują wsparcia potencjalni odbiorcy (np. dzieci, młodzież, seniorzy), ale również potencjalni darczyńcy nie wspierają ważnych dla nich celów społecznych, nie mają satysfakcji ze wspierania tego, co dla nich jest ważne, realizacji ważnych, życiowych celów. Jest jednak proste rozwiązanie takiego dylematu: założenie funduszu wieczystego. 

 

PRZYWILEJ DLA WSZYSTKICH

 

Ludzie od zawsze szukali sposobów na utrwalenie swojego nazwiska. Budowali pomniki, fundowali monumentalne grobowce, malowali portrety. Jednak nawet najwspanialsze obrazy i spiżowe pomniki były martwe – nie sprawiały, że wartości i pasje ważne dla ich bohaterów były rozwijane także po ich śmierci. Udało się to niewielu, głównie artystom i filantropom. Ci pierwsi zawdzięczają to swemu talentowi, ci drudzy najczęściej ufundowali instytucje będące „żywymi pomnikami”. Współczesnym sposobem na budowę takich „żywych pomników” są fundusze wieczyste zarządzane przez fundacje i stowarzyszenia. Można je tworzyć dla wielu darczyńców równolegle, rozwijać przez kilka pokoleń, a przywilej ich budowy nie jest już zarezerwowany tylko dla najbogatszych. 

 

PRZESTRZEŃ DO SAMOREALIZACJI

 

Bardzo ważną cechą funduszu wieczystego jest to, że nie musi on być zakładany poprzez zapis testamentowy. Żyjący fundator/darczyńca może założyć fundusz, zaprosić do jego rady członków rodziny i przyjaciół czy osoby, które uznaje za autorytety. Poprzez założenie funduszu można zbudować dla siebie przestrzeń samorealizacji poza działalnością zawodową, rozwijać pasje. Wyobraźmy sobie na przykład program stypendialny wspierający młodych adeptów malarstwa, dający jednocześnie fundatorowi możliwość zaproszenia do tego działania wielu ważnych dla niego osób. Darczyńca może obserwować, jak rozwijają się uzdolnieni młodzi ludzie, cieszyć się z ich sukcesów i dokonań. Stypendyści, ich rodziny i otoczenie współpracują z fundatorem i radą funduszu, stając się uosobieniem ważnych dla niego wartości i pasji.

 

NIENARUSZALNY KAPITAŁ ŻELAZNY

 

Aby nadać stabilność i niezależność funduszu wieczystego, warto część środków ulokować bądź zainwestować tak, by móc z wypracowanego zysku finansować stypendia w kolejnych latach. Tak ulokowane/zainwestowane środki finansowe tworzą nienaruszalny kapitał żelazny. Można będzie go jedynie powiększać, co sprawi, że wybrany cel lub inicjatywa zawsze będą miały zapewnione źródło finansowania. Fundusz wieczysty jest połączeniem przynoszącego zyski kapitału żelaznego ze społecznie użyteczną misją: na przykład finansowaniem stypendiów. O realizację takiego scenariusza zadba organizacja pozarządowa, przy której utworzyliśmy fundusz wieczysty. 

 

GWARANTOWANE WSPARCIE MERYTORYCZNE

 

Założenie i poprowadzenie funduszu wieczystego oferują zazwyczaj doświadczone, stabilne organizacje pozarządowe. Do takich organizacji należy Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Formalności są ograniczone do minimum, podobnie jak koszty. Darczyńca ma pewność, że jego pieniądze będą czynić dobro w bardzo długiej perspektywie czasowej. 

 

RÓŻNORODNE MODELE WSPÓŁPRACY Z DARCZYŃCĄ

 

Jeżeli darczyńca życzy sobie na przykład przyznawać stypendia, to może osobiście uczestniczyć w wyborze stypendystów, a organizacja przeprowadzi konkurs stypendialny, przygotuje wszystkie procedury oraz umowy stypendialne. Jeżeli jego marzeniem jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnością słuchu, to organizacja pozarządowa przeprowadzi konkurs na najlepszy projekt grantowy, przygotuje i podpisze umowę dotacji z wybranym beneficjentem, a następnie będzie monitorować proces realizacji projektu i jego rezultaty. Zadba również o prawidłowe rozliczenie projektu. 

 

STRATEGIA WYGRANY - WYGRANY

 

Taka współpraca (jak przedstawiona wyżej na przykładzie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) jest korzystna nie tylko dla darczyńców, lecz także dla organizacji pozarządowych. Odwiecznym problemem trzeciego sektora jest poszukiwanie skutecznych, zrównoważonych (opartych na win-win strategy) i długofalowych sposobów współpracy z darczyńcami. Zaproponowanie utworzenia funduszu wieczystego otwiera przestrzeń dla dialogu z filantropem. Daje możliwość poznania jego pasji, wartości, marzeń. Co ważne, organizacja pozarządowa może liczyć nie tylko na jednorazowe wsparcie, lecz także na współpracę kontynuowaną przez pokolenia.

 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE TEŻ MAJĄ SZANSĘ

 

Istnieją organizacje, które wyspecjalizowały się w tworzeniu funduszy wieczystych dla członków społeczności terytorialnych, na terenie których funkcjonują. Te organizacje to fundusze lokalne (community foundations), jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacji na świecie. Fundusz lokalny to, mówiąc najprościej, organizacja, która zarządza funduszami wieczystymi, powierzonymi jej przez osoby prywatne, rodziny i instytucje. Dochody z zarządzania zgromadzonymi w ten sposób zasobami służą zaspokajaniu potrzeb konkretnych społeczności lokalnych.

 

DOBROCZYNNOŚĆ NA MIARĘ CZASÓW

 

Zasadniczą zmianę stanowi wzrost zainteresowania Polaków dobroczynnością. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się jednoprocentowe odpisy podatkowe na rzecz organizacji pożytku publicznego, w dobrym tonie jest angażowanie się zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw w działalność dobroczynną. Jakościową zmianą naszych czasów jest także rosnąca dojrzałość organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, które odchodzą od jednorazowej akcyjności w stronę budowania długotrwałych relacji. Rolę tę znakomicie spełniają fundusze wieczyste i kapitały żelazne.

 

***

 

Fundusz wieczysty jest jedną z form współczesnej filantropii indywidualnej i instytucjonalnej. Ma osobisty charakter, odzwierciedla zainteresowania i buduje prestiż darczyńcy, stawiając tym samym „żywy pomnik” wyznawanych idei i kluczowych wartości. Fundusz wieczysty zapewnia długofalowe wsparcie celów społecznych, które są bliskie fundatorowi. Realizację dążeń umożliwiają środki finansowe stanowiące nienaruszalny kapitał żelazny, który jest bezpiecznie inwestowany, a dochody z inwestycji przeznaczane są na realizację celów Funduszu. Dzięki temu fundusz wieczysty jest najsprawniejszą i najbardziej dostosowującą się do potrzeb darczyńcy formą działalności dobroczynnej. 

 

Współcześnie zarówno w Polsce, jak i za granicą dzięki możliwościom, jakie daje wolny rynek, oraz przy wsparciu prawodawstwa (m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) organizacje pozarządowe znów mogą zarządzać swoimi finansami, aby pomoc udzielana była w sposób efektywny. Dzięki kapitałom żelaznym i funduszom wieczystym organizacje mogą tworzyć długofalowe wizje rozwoju i planować projekty w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat.

 

Fundusze wieczyste już od kilku lat zakładane są przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach pozarządowych. Z utworzonych funduszy wieczystych prowadzą programy stypendialne i wspierają programy organizacji społecznych.

Monday, 28 October 2013 09:11

Dobra inwestycja? Inwestycja w dobro!

CBOS i wiedza o bezpieczeństwie finansów organizacji

 

Na początku spotkania dr Zbigniew Augustynowicz, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji 

i Wydawnictw NBP omówił, czym są projekty w ramach edukacji ekonomicznej NBP. Następnie przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawili wyniki ogólnopolskiego badania CBOS wśród organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z zakresu wiedzy dotyczącej bezpiecznego zarządzania finansami. Wynika z niego m.in. to, że zaledwie 4,6% organizacji pozarządowych jest finansowanych z tzw. kapitału żelaznego. Tylko 25% inwestuje posiadane pieniądze, a pozostała część z nich podaje, że brak inwestycji wynika głównie ze zbyt małych środków, jakie posiadają. Dlatego też Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zorganizowała cykl seminariów w Nidzicy, Radomiu, Gdańsku, Sandomierzu i Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu. Dzięki temu aż  400 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów mogło dowiedzieć się więcej o tym, jak zapewnić sobie stabilność finansową m.in. dzięki kapitałom żelaznym.

  

Jak gospodarować pieniędzmi, aby utrzymać się na fali?

 

Oprócz spotkań regionalnych, organizatorzy projektu „Dobrze inwestuj w dobro!” powołali Grupę Ekspercką, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów i ekspertów z dziedziny finansów. Jej zadaniem było wypracowanie „10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego”. Zbiór ten został przedstawiony w formie unikalnych video tutoriali. Wśród ekspertów, którzy brali udział w ich nagraniu znaleźli się wszyscy członkowie Grupy Eksperckiej.

 

„10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego” stało się również fundamentem publikacji pt. „Dobrze Inwestuj w dobro!” stworzonej przy wsparciu merytorycznym 

dr Ewy Balcerowicz. Poczynając od wyjaśnienia zasady „Działaj zgodnie z prawem” a kończąc na „Działaj na rzecz podnoszenia kompetencji finansowych w organizacji”, można tu znaleźć cenne wskazówki zarówno dla organizacji, które dopiero zaczynają swoją działalność w trzecim sektorze jak i dla tych, które są w nim obecne od lat.

 

Organizacje mają swoje priorytety

 

W czasie spotkania odbył się panel ekspercki pt., „Dlaczego przestrzeganie zasad bezpiecznego zarządzania finansami jest tak ważne w rozwoju polskich organizacji pozarządowych?” z udziałem dr Ewy Balcerowicz (Fundacja CASE), dr Tomasza Perkowskiego (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Norberta Konarzewskiego (Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga), oraz Andrzeja Rybusa-Tołłoczko (Doradca Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego). Następnie, komentarza do panelu dyskusyjnego udzielił Daniel Prędkopowicz (prezes Stowarzyszenia Europa i My, Sekretarz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

 

Jak zadbać o pamięć najbliższych? Jak zbudować „żywy pomnik”?

 

Ponieważ fundusze wieczyste są jedną z form „dobrego inwestowania w dobro” w organizacjach pozarządowych i  jednym z bardziej cennych sposobów na walkę z przemijaniem, goście posłuchali  też o tym, czym są fundusze wieczyste i dlaczego tradycja ich zakładania odradza się po latach. Poznali konkretne przykłady funduszy wieczystych z Polski i zagranicy m.in. Fundacji Nobla, Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok dla bibliotekarek, Funduszu „Inki” Brodzkiej-Wald dla doktorantów oraz Fundusz Pawła Kryszczyszyna dla dzieci pracowników Microsoft.

 

 

 

Więcej informacji o projekcie: www.funduszwieczysty.pl, zakładka „Dobrze inwestuj w dobro!”

 

 

 

***

 

Kontakt:

 

Karolina Muzal, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 622 01 22, wew. 27,

 

Krystyna Stodółkiewicz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 622 01 22, wew. 15

 

Załączniki:

Dobrze inwestuj w dobro 2013!

Jesteś bibliotekarką? Pracujesz w niedużej miejscowości? Marzysz o podróży, chcesz zapisać się na warsztaty dziennikarskie lub zajęcia jogi, planujesz kupno laptopa? Ubiegaj się o stypendium im. Olgi Rok! Możesz zdobyć 2500 zł i spełnić swoje marzenie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 16 sierpnia.

Stypendium im Olgi Rok w wysokości 2 500 zł jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy jej wnuczki – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z małych miejscowości oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

  

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste. W skład Kapituły wchodzą m.in. Ania Rok - założycielka Funduszu, Urszula Kopeć – Zaborniak – laureatka I edycji Konkursu im. Olgi Rok, Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa, Olga Tokarczuk - pisarka, laureatka Nagrody Nike, Rafał Kramza - prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Paweł Łukasiak - prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Kto może się zgłosić?

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 16 sierpnia czeka na wnioski Bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców. Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń weźmie pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi. Stypendium zostanie wręczone podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych 21 października 2013 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Wnioski należy wysłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.projektbabcia.pl.

 

Patronat honorowy nad Funduszem Wieczystym objęła Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania. Operatorem funduszu wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

 

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Więcej informacji na stronie: www.projektbabcia.pl lub www.funduszwieczysty.pl.

 

Kontakt:

 

Karolina Muzal

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

tel. 22 622 01 22 wew. 27

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesteś bibliotekarką? Pracujesz w niedużej miejscowości? Marzysz o podróży, chcesz zapisać się na warsztaty dziennikarskie lub zajęcia jogi, planujesz kupno laptopa? Ubiegaj się o stypendium im. Olgi Rok! Możesz zdobyć 2500 zł i spełnić swoje marzenie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 16 sierpnia.

Stypendium im Olgi Rok w wysokości 2 500 zł jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy jej wnuczki – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z małych miejscowości oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

  

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste. W skład Kapituły wchodzą m.in. Ania Rok - założycielka Funduszu, Urszula Kopeć – Zaborniak – laureatka I edycji Konkursu im. Olgi Rok, Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa, Olga Tokarczuk - pisarka, laureatka Nagrody Nike, Rafał Kramza - prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Paweł Łukasiak - prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Kto może się zgłosić?

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 16 sierpnia czeka na wnioski Bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców. Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń weźmie pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi. Stypendium zostanie wręczone podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych 21 października 2013 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Wnioski należy wysłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.projektbabcia.pl.

 

Patronat honorowy nad Funduszem Wieczystym objęła Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania. Operatorem funduszu wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

 

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Więcej informacji na stronie: www.projektbabcia.pl lub www.funduszwieczysty.pl.

 

Kontakt:

 

Karolina Muzal

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

tel. 22 622 01 22 wew. 27

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Historie niepowtarzalne

 

Fundacja Nobla od 1901 roku nagradza najlepszych naukowców, pisarzy i aktywistów, wspierając przy tym rozwój ludzkości. Andrej Sitkey ze Słowacji założył fundusz, chcąc przeciwdziałać śmierci ludzi w wypadkach samochodowych. Martin Hausenblas, odnoszący sukcesy młody biznesmen z Czech, postanowił zmienić swoje życie i umożliwić utalentowanym młodym ludziom zdobywanie doświadczenia za granicą. Wszystko to dzięki funduszom wieczystym. Popularnie mówi się o nich „żywe pomniki”, ponieważ w ten sposób ludzie zostawiają po sobie coś niezwykle trwałego. Często całe rodziny dzięki funduszom wieczystym planują długotrwałe działania dobroczynne i realizują nietypowe pomysły, takie jak konkursy na prace doktorskie dotyczące współczesności czy nagrody dla bibliotekarek z małych miast.

  

Fundusze w nowoczesnym wydaniu

 

Akademia Rozwoju Filantropii w partnerstwie z czterema organizacjami reprezentującymi kraje Grupy Wyszehradzkiej przygotowała przykłady działań filantropijnych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Na ich podstawie powstała elektroniczna publikacja oraz spot promocyjny w której Henryk Sienkiewicz, Alfred Nobel i inni darczyńcy opowiadają o tym, jak wiele dobrego zrobili dzięki swoim funduszom wieczystym. W publikacji są również przykłady z Europy Zachodniej jak Fundusz Wieczysty im. Diany, księżnej Walii czy wspomniany Fundusz Nobla, które stanowią dodatkową inspirację, aby wziąć z nich przykład i pomyśleć o postawieniu sobie „żywego pomnika”. W ten sposób partnerzy projektu chcą zachęcić potencjalnych darczyńców, szczególnie lokalnych, do włączenia się w działalność filantropijną i zakładania funduszy wieczystych. Publikacja jest do pobrania na stronie www.funduszwieczysty.pl. Tam też znajduje się spot promocyjny.

 

The Visegrad tradition of individual philanthropy

 

Projekt stanowi kampanię edukacyjną promującą filantropię indywidualną oraz fundusze wieczyste w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa ma również na celu również wymianę doświadczeń funduszy lokalnych z krajów V4 w zakresie działalności filantropijnej oraz zacieśnienie współpracy. Projekt współfinansowany jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerami są cztery organizacje reprezentujące kraje Grupy Wyszehradzkiej:

 

 • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z Polski,
 • Asociace komunitních nadací v České republice (Federacja Funduszy Lokalnych w Republice Czeskiej),
 • Civitalis Egyesület z Węgier (Stowarzyszenie Civitalis),
 • Nitrianska komunitná nadácia ze Słowacji (Fundusz Lokalny z Nitry).

 

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: www.visegradfund.org. Dodatkowe informacje o funduszach lokalnych i ich działalności w krajach V4 na stronie: <href="http://www.v4program.org">www.v4program.org.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

 

Karolina Jurek, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 

tel.: 22 622 01 22.

 

 

 

www.filantropia.org.pl

 

www.v4program.org

Page 4 of 5