Polski (PL)English (UK)

Znamy laureatów VIII edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald Wyróżniony

Wyniki VIII edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tegorocznej edycji  trzy prace doktorskie z dziedziny humanistyki zdobyły nagrody w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

Kapitula przyznała ex aequo dwie nagrody pierwsze.

Nagrodę pierwszą otrzymała doktor Katarzyna Rembacka za pracę „Leonard Borkowicz (1912-1989). Biografia polityczna”. Doktorat powstał w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; promotorem był prof. dr hab. Jerzy Eisler.

 Nagrodę pierwszą ex aequo zdobyła rozprawa doktor Karoliny Panz „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej - głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia”. Praca została napisana w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promotorem była dr hab. Małgorzata Melchior. Promotorem pomocniczym pracy był dr Łukasz Mikołajewski.

 Drugą nagrodę otrzymała doktor Rozalia Wojkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki”. Jej promotorem był prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn.

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2019 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    dr hab. Tomasz Żukowski  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

oraz

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie 
i jeszcze raz gratulujemy laureatom !!!