Polski (PL)English (UK)

Znamy laureatów IX edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald Wyróżniony

Znamy laureatów IX edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tegorocznej edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald zostały nagrodzone trzy prace doktorskie, a dwie otrzymały wyróżnienie.

Wszystkie przyznane przez Kapitułę nagrody są równoważne.

Nagrodę otrzymała doktor Gabriela Jarzębowska za pracę „Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa”. Doktorat powstał na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; promotorami byli prof. Ewa Domańska oraz prof. Andrzej Elżanowski.

Nagrodę zdobyła również rozprawa doktora Michała Kozy „Troska, podmiot, nomadyczność. Dyskursy etyczne literatury polskiej po 1989 roku”. Praca została napisana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej promotorem był dr hab. Andrzej Zawadzki.

Nagrodę otrzymał także doktor Tomasz Szczepanek z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Sztuka porażki – emancypacja polityczna poprzez praktykę artystyczną na przykładzie sztuki queerowej”. Jej promotorem była prof. dr hab. Iwona Lorenc.

Kapituła konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald przyznała również dwa wyróżnienia.

Wyróżnienie otrzymała doktor Karolina Górniak-Prasnal za pracę „Otwieranie wszechświata”. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka”. Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotorem był dr hab. Tomasz Bilczewski.

Wyróżnienie otrzymała również doktor Alicja Bartnicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę  „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler – jego wizja i rola w budowaniu aryjskiego imperium „Tysiącletniej Rzeszy”. Jej promotorem był prof. dr hab. Jacek Wijaczka.

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności. W tegorocznymKonkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2020 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

•   prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Tomasz Żukowski  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

oraz

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie 
i jeszcze raz gratulujemy laureatom !!!