Polski (PL)English (UK)

Spotkanie podsumowujące projekt "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja" Wyróżniony

Czy organizacja pozarządowa może na festynie sprzedawać pączki, z których dochód przeznaczy na pomoc potrzebującym? Czy członkowie zarządu odpowiadają za finanse organizacji całym swoim majątkiem? Czy organizacja musi ustalać politykę rachunkowości? A czy możliwe jest inwestowanie w metale szlachetne pieniędzy organizacji? Te i wiele innych pytań przewijało się podczas 38 warsztatów „Dobrze inwestuj w dobro!”, które w ostatnich miesiącach odbywały się w wielu miastach i miasteczkach w całej Polsce. Pod koniec listopada realizatorzy i uczestnicy projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” spotkali się aby podsumować projekt i wspólnie zastanowić się, jakie jeszcze wyzwania ze świata finansów stoją przed organizacjami pozarządowymi.

W siedzibie Narodowego Banku Polskiego, w sali, w której na co dzień obraduje Rada Polityki Pieniężnej spotkali się przedstawiciele NBP, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członkowie Grupy Eksperckiej, którzy opracowali podręcznik i wiele materiałów dydaktycznych, Lokalni Trenerzy, którzy prowadzili warsztaty dla małych organizacji pozarządowych oraz grupa uczestników tych warsztatów.

Wszystkie badania z zakresu wiedzy ekonomicznej wśród Polaków wskazują, że ich wiedza na temat finansów jest mała. NBP jest jedną z instytucji wspierających edukację finansową, ponieważ brak jest rozwiązań systemowych, które polegałyby na odgórnej koordynacji działań  i podziale zadań. Bardzo dobrze, że temat edukacji ekonomicznej podnoszony jest również przez przedstawicieli organizacji pozarządowych – powiedział na początku spotkania Zbigniew Augustynowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw w NBP.  

Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce powiedział, że temat edukacji ekonomicznej w organizacjach pozarządowych jest bardzo potrzebny, ponieważ zmienia się kultura prowadzenia organizacji, które nie są już środowiskiem „buntowników”, jak w latach 90. Jak mówi Łukasiak: Teraz to grupa, która tworzy idee, zmienia postawy i zachowania Polaków, uwrażliwia na pewne sprawy. Dlatego tak ważna jest ich edukacja z zakresu finansów. Organizacje muszą się przystosowywać do nowych realiów, podążać za nowymi możliwościami, nowymi sposobami pozyskiwania środków (jak crowdfunding i crowsourcing) i zarządzania nimi.

Następnie Krystyna Stodółkiewicz, koordynująca projekt „Dobrze inwestuj w dobro! Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” przedstawiła przebieg oraz wyniki ewaluacji projektu. Ewaluacja prowadzona była na kilku płaszczyznach – odbyły się monitoringi warsztatów u każdego Lokalnego Trenera, spłynęło ponad 450 ankiet od uczestników warsztatów, ponadto Trenerzy przesyłali raporty po każdym przeprowadzonym warsztacie. Z tak szeroko prowadzonej ewaluacji udało się uzyskać wiele ciekawych wniosków i rekomendacji na przyszłość.

Cenne były opinie przedstawione po prezentacji przez członków Grupy Eksperckiej. Agnieszka Gamdzyk powiedziała, że wiedza na temat prowadzenia finansów w organizacji pozarządowej jest tak naprawdę niewielka nawet wśród ekspertów z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Trudno jest znaleźć nie tylko nieodpłatne, ale nawet odpłatne szkolenia na ten temat, powiedziała.

Ewa Balcerowicz zasugerowała, że zarząd i księgowi powinni wspólnie podejmować decyzje dotyczące finansów organizacji, ustanawiać politykę rachunkowości.  Jak słusznie zauważył Tomasz Perkowski organizacje pozarządowe dryfują w złą stronę – aplikują o środki budżetowe, realizują wiele projektów ze źródeł publicznych bardzo tanim kosztem – ich budżety w małym stopniu zawierają koszty koordynacji i zarządzania, z obawy przed odrzuceniem projektu; angażują wielu wolontariuszy, co nie zawsze korzystnie wpływa na jakość prowadzonych działa). W III sektorze powinniśmy położyć nacisk na budowanie kapitałów żelaznych.

Tomasz Schimanek przestrzegł organizacje przed samodzielnym prowadzeniem księgowości w celu zminimalizowania kosztów. Podkreślił, że dzięki projektowi „Dobrze inwestuj w dobro!” możliwe jest pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania finansami i korzystanie z doradztwa Lokalnych Trenerów.

Swoimi doświadczeniami podzielili się także Lokalni Trenerzy. Jak wynika z ewaluacji, ich działalność została oceniona bardzo pozytywnie, a uczestnicy warsztatów docenili ich wysoki poziom merytoryczny. Choć doskonale przygotowani do prowadzenia warsztatów, Lokalni Trenerzy również uznali, że temat zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych jest bardzo zaawansowany, złożony  i wymagający analizy na wielu płaszczyznach. Z tego wynika potrzeba stałego pogłębiania wiedzy i kompetencji, a także uświadamiania organizacji pozarządowych, że edukacja finansowa to długotrwały proces i konieczny wysiłek, jaki należy podjąć, dążąc do bezpieczeństwa finansowego organizacji. Jak wspomniał Artur Rajkowski, jeden z uczestników warsztatów: Zagadnienia poruszane w naszym projekcie powinni znać wszyscy, którzy zaczynają pracę w organizacji pozarządowej, każdy pracownik powinien mieć tę wiedzę opanowaną.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić bibliotekę NBP, zobaczyć maszyny przeliczające banknoty, bilon oraz rozpoznające falsyfikaty. Obejrzeli także kilka wystaw w siedzibie NBP, m.in. poświęconą cennym monetom okolicznościowym wydawanym w ostatnich dziesięcioleciach, inną dotyczącą historii polskiego złota i kolejną o grafiku projektującym przez wiele lat polskie banknoty.

Zdjęcia: Barłomiej Sawka Cinefoto.pl

Projekt „Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” jest realizowany przy współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Partnerem wspierającym projekt jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.