Polski (PL)English (UK)

Znamy laureatów V edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tym roku nagrody w Konkursie zdobyły aż cztery prace dotyczące współczesności z dziedziny humanistyki.  Konkurs jest częścią Funduszu Wieczystego, który upamiętnienia profesor Alinę „Inkę” Brodzką-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. Nagrody wręczono 20 czerwca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

„Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa w perspektywie antropologii pamięci” to pierwsza nagrodzona praca. Jej autorem jest doktor Paweł Dobrosielski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a promotorem był profesor dr. hab. Roch Sulima.

Kolejną nagrodę otrzymała Pani Joanna Mroczkowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Polityka smaku. Rola jedzenia w tworzeniu, podtrzymywaniu i negocjowaniu więzi społecznych i rodzinnych w Dąbrowie Białostockiej i okolicach”. Jej promotorem była prof. dr hab. Magdalena Zowczak.

Tytuł kolejnej nagrodzonej pracy to „Uniwersytet w modernizującym się mieście przemysłowym. Przypadek Łodzi (1945-1980)” autorstwa Pani Agaty Zysiak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jej promotorem był dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ.

Czwartą nagrodę odebrała Pani Claudia Snochowska-Gonzalez z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Postkolonialna lektura współczesnej polskiej powieści na przykładzie utworów Andrzeja Stasiuka i Doroty Masłowskiej.” Promotorem pracy była prof. Joanna Tokarska-Bakir.

Konkurs jest częścią Funduszu wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2016 r.

Zwycięzcę wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli:

•             prof. dr hab. Grażyna Borkowska - kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,

•             prof. dr hab. Maryla Hopfinger- Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,

•             dr hab.  Jan Kordys, prof. IBL PAN - profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,

•             prof. dr hab. Marek Zaleski - literaturoznawca,  krytyk literacki, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Polskiego PEN Clubu,

•             dr Tomasz Żukowski– adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.funduszwieczysty.pl