Polski (PL)English (UK)

II edycja projektu we współpracy z NBP

Blisko 25 lat od odrodzenia sektora pozarządowego w Polsce, zarejestrowano już około 80 tysięcy fundacji i stowarzyszeń. Znaczne rozwarstwienie powoduje, że mimo upływu lat i zdobywania coraz większej wiedzy i praktyki, organizacje nadal mało wiedzą na temat skutecznego budowania kapitału i zarządzania pieniędzmi. Dlatego też projekt „Dobrze inwestuj w dobro!”, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, doczekał się drugiej edycji. Organizatorzy chcą przez najbliższe pół roku przekonywać, że bezpieczeństwo, stabilność i profesjonalizacja to trzy filary, bez których organizacja pozarządowa nie ma szans na przetrwanie.

Z badań CBOS przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji projektu jednoznacznie wynika, że pośród organizacji pozarządowych istnieje ogromna potrzeba realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej. Jednak blisko 2/3 z nich określa swój dostęp do ekspertów, narzędzi i wiedzy z zakresu inwestycji finansowych, jako niewystarczający. Dlatego też od czerwca do października Lokalni Trenerzy poprowadzą warsztaty w 10 regionach w Polsce. Dotyczyć one będą przede wszystkim budżetowania projektów, rachunkowości i sprawozdawczości, budowania funduszy wieczystych i zarządzania nimi, analizowania ofert instytucji finansowych. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: chcemy, aby organizacje pozarządowe stały się bardziej stabilnymi, profesjonalnymi podmiotami, które w sposób racjonalny i bezpieczny zarządzają swoimi finansami, potrafią efektywnie pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność. I dodaje: Zważywszy na dramatycznie mały poziom zaufania społecznego, zależy nam szczególnie, aby rzetelnie sporządzały sprawozdania finansowe oraz potrafiły wykorzystywać system finansowo-księgowy do zarządzania projektami i organizacją.

Trzy filary

Doświadczenia poprzedniej edycji projektu „Dobrze inwestuj w dobro!” pozwoliły Akademii Rozwoju Filantropii oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu stworzyć trzy filary, bez których nie przetrwa żadna organizacja pozarządowa. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo, rozumiane m.in. jako unikanie ryzyka związanego z zawieraniem umów finansowych, unikanie wysoko oprocentowanych i  krótkoterminowych pożyczek oraz usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Stabilność to racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych, poznanie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych dobrych praktyk zarządzania finansami, wpływających na ich stabilność. Jedną z takich praktyk jest  zarządzanie funduszami wieczystymi. Z kolei profesjonalizację możezapewnić dobrze utrwalona wiedza na temat systemu finansowo-księgowego, sprawozdawczości, obowiązków wobec administracji publicznej oraz zasad współpracy z innymi podmiotami, m.in. z instytucjami finansowymi. Jak mówi Tomasz Schimanek z ARFP, jeden z ekspertów projektu: Dzięki tym trzem filarom, jakość działań realizowanych przez organizacje będzie wyższa, a współpraca z potencjalnymi partnerami, takimi jak samorządy lokalne oraz instytucje grantodawcze będzie bardziej profesjonalna i owocna. Kolejne działania z zakresu edukacji ekonomicznej skierowane do organizacji pozarządowych znacząco wpłyną na kondycję III sektora, a w konsekwencji na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Szkolenie dla Lokalnych Trenerów

Scenariusze zajęć, prezentacje, podręczniki dla uczestników warsztatów lokalnych - to wszystko otrzymali Lokalni Trenerzy - grupa 10 osób ze środowiska organizacji pozarządowych, która wzięła udział w dwudniowym szkoleniu na początku czerwca. Lokalnych Trenerów przeszkolili znakomici eksperci, doświadczeni w dziedzinie zarządzania finansami, jak i posiadający ogromne doświadczenie trenerskie. Wiedzę i umiejętności przekazywali Lokalnym Trenerom: dr Ewa Balcerowicz, Fundacja CASE, dr Tomasz Perkowski, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, dr Jakub Kosowski, UM Lublin, Małgorzata Zastąpiło, SUPERATA, a także Tomasz Schimanek i Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Szkolenie rozpoczęło się prezentacją Pani Patrycji Beniak z Narodowego Banku Polskiego.

 

Warsztaty z dobrego i mądrego zarządzania finansami – kto, dla kogo, gdzie i kiedy

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza przede wszystkim pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych na warsztaty racjonalnego zarządzania finansami, które odbędą się w różnych regionach Polski.  Mile widziani będą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalni liderzy i społecznicy. Spotkania poprowadzą Lokalni Trenerzy na terenie województw mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Szczegółowe terminy i lokalizacje warsztatów będą pojawiać się na tej stronie.Tutaj można również zobaczyć wszystkich 10 Lokalnych Trenerów.

Projekt "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych"  jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Partnerem wspierającym projekt jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.