Polski (PL)English (UK)

Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej

Grażyna Gęsicka była mądrą, pracowitą, skutecznie działającą kobietą. Była wspaniałym człowiekiem, naukowcem, ekspertem i politykiem. Otwarta na ludzi, zawsze działała i myślała  w kategoriach państwa i dobra kraju. Aby podziękować za całokształt działalności oraz zachować o Niej pamięć jak najdłużej, przyjaciele i współpracownicy utworzyli Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej zarządzany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundusz ten pozyskuje darowizny, które są przeznaczane na stypendia dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i społeczności wiejskich. 

Aby zwiększyć efektywność działań, utworzono Fundusz Stypendialny, w ramach którego realizowany jest konkurs „Młodzieżowy Animator". Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany w swoich społecznościach lokalnych. Konkurs ma na celu wyłonienie zaangażowanych społecznie osób, promocję cennych inicjatyw oraz aktywizowanie społeczeństwa do budowania dobra wspólnego. Nagrodą w Konkursie jest stypendium im. Grażyny Gęsickiej.

 

Rada Funduszu wieczystego im. Grażyny Gęsickiej:

 • Klara Gęsicka- córka Grażyny Gęsickiej,
 • Jerzy Kwieciński- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
 • Michał Boni- poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Henryk Wujec- doradca ds. społecznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2015,
 • Barbara Margol - Nidzicki Fundusz Lokalny,
 • Krzysztof Margol - Nidzicka Fundacja rozwoju „Nida",
 • Irena Gadaj - Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,
 • Krystyna Gurbiel - prawniczka, uczędnik państwowy,
 • Paweł Łukasiak- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • Zenon Szacherski - Działdowska Agencja Rozwoju S.A.,
 • Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Abp Andrzej Dzięga- Metropolita Szczecińsko-Kamieński,
 • Stanisław Ożóg- Poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Dariusz Bajkowski- Polski Związek karate Fudokan,
 • Ks. Jan Drob - Fundacja Nowego Tysiąclecia Polska,
 • Witold Krochmal - polski polityk i samorządowiec,
 • Wojciech Arkuszewski - polski polityk,
 • Janusz Zaleski - polski inżynier, nauczyciel akademicki
 • Tadeusz Wrona- Politechnika Częstochowska,
 • Bogdan Kawałko - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
 • Bożena Cebulska - Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie,
 • Tadeusz Donocik- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Sławomir Spaczyński- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ze wspomnień Jerzego Kwiecińskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego za czasów rządu Kazimierza Marcinkiewicza i członka Rady Funduszu – wynika, że Grażyna Gęsicka była nie tylko wspaniałym człowiekiem wielkiego formatu, mocno zaangażowanym działaczem społecznym, uznanym ekspertem, ale przede wszystkim bliskim przyjacielem, na którego zawsze mogliśmy liczyć i z którego wiedzy i mądrości mogliśmy czerpać. Była osobą bardzo silnie zorientowaną na przyszłość, na rzecz rozwoju nowoczesnej Polski i wzmacniania jej pozycji w Europie i w świecie. Wiedziała, że droga do tego celu prowadzi przede wszystkim poprzez rozwój społeczno-gospodarczy. W polityce gospodarczej działała w sposób nietradycyjny i niezwykle nowoczesny. Rozumiała rolę przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz regionalizacji i decentralizacji państwa. 

Grażyna Gęsicka w latach 2005-2007 posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i ceniona - również przez opozycję - Minister Rozwoju Regionalnego, doktor socjologii i były pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. Autorka i współautorką wielu książek oraz ponad 30 artykułów w polskich i zagranicznych książkach i czasopismach naukowych. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku.

Moja Mama była zawsze pełna wiary w możliwości zwykłych ludzi. Nie tyle tych, którzy zasiadają na samej górze, na eksponowanych stanowiskach i mają moc zmieniania świata, ale takich zwykłych ludzi, z małych miasteczek i wsi, którzy swoim entuzjazmem i zapałem potrafią "góry przenosić".

Klara Gęsicka

W II edycji Konkursu Młodzieżowy Animator prowadzonego w ramach Funduszu wieczystego im. Grażyny Gęsickiej stypendia trafiły do:

 • Pauliny Malczewskiej – ma 22 lata, w tym roku została absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a we wrześniu rozpoczyna studia na tym samym kierunku i uczelni.

Skąd pomysł na wolontariat i pracę społeczną? Nauczyli mnie tego rodzice – zawsze chętnie pomagali innym i zawsze bezinteresownie. Nigdy nie usłyszałam w domu pytania: a ile z tego będziemy mieli, czy to się opłaci itp. Zarażona tym optymizmem zabrałam się do działania. Od wielu lat aktywnie uczestniczyłam w wielu projektach organizowanych w mojej Małej Ojczyźnie – karierę wolontariusza rozpoczynałam w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach oraz pobliskiej Bibliotece Publicznej. To tam działałam jako animator i opiekun. Z czasem sama zaczęłam organizować różne akcje i przedsięwzięcia, m.in. pomoc słabszym uczniom w szkole podstawowej. Radość, którą odczuwam gdy młody człowiek przychodzi i chwali się dobrą oceną i kolejnymi sukcesami to moja najwspanialsza nagroda.
Także teraz, gdy tylko pozwala mi na to czas, wracam do rodzinnego miasta i lokalnej społeczności. Nigdy nie zabraknie młodych ludzi, którym trzeba pomóc i talentów wartych wsparcia (często pomagam chętnym uczniom w rozwijaniu pasji teatralnych, poprawiam również ich wypracowania, pomagam w lekcjach i zarażam miłością do muzyki).
Stypendium pozwoli mi na realizację niektórych planów – chcę zapisać się na kurs językowy, zaopatrzyć w parę dobrych książek i zrobić zakupy w sklepie plastycznym – nie wolno przecież zapominać o swoich pasjach.

 • Anny Stańczyk

Współpracuję z kilkoma NGO na Lubelszczyźnie, obecnie najczęściej ze Stowarzyszeniem Artystów "Bliski Wschód".  Jestem szczególnie zaangażowana w międzynarodowe projekty edukacyjne adresowane do młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych. W ramach międzynarodowej sieci organizacji "Art in (E)Motion" młodzież z terenów  Lubelszczyzny uczestniczyła już w projektach realizowanych m.in. w Rumunii, Norwegii, Hiszpanii. Ważną częścią mojej działalności są projekty lokalne związane z szeroko pojętą edukacją artystyczną oraz kulturalną. W ciągu ostatniego roku współtworzyłam m.in. jedną z największych spontanicznych akcji charytatywnych i kulturalnych w naszym mieście  - LEK - Lubelski Euromajdan Kultury.
Współpracowałam m.in. . z LSF "Cytadela Syriusza", Fundacją TEATRIKON, portalem "Paradoks", aktywnie włączam się w działalność Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki KUL.
Otrzymane stypendium przeznaczę na podnoszenie moich kompetencji językowych. Dzięki znajomości niemieckiego będę mogła pogłębić współpracę z krajami niemieckojęzycznymi.

 • Pawła Wdowczyka - laureat kilkudziesięciu konkursów naukowych, aktualnie student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, aktywnie włączający się w promocję projektów Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi.

 

W I edycji Konkursu Młodzieżowy Animator prowadzonego w ramach Funduszu wieczystego im. Grażyny Gęsickiej stypendia trafiły do 10 laureatów z całej Polski.

Stypendia im. Grażyny Gęsickiej otrzymali:

 

 • Anna Donica- Za pasję w działaniu, społeczną wrażliwość, a przede wszystkim inspirowanie lokalnej młodzieży do poszerzania swoich horyzontów.
 • Lena Głowacka - Za promowanie działań artystycznych wśród dzieci i młodzieży, oraz wyzwalanie społecznej energii.
 • Irena Marcinko - Za poszukiwanie ukrytych talentów i rozwijanie potencjału  wśród  dzieci i młodzieży oraz efektywne koordynowanie działań Centrum Wolontariatu „Bieszczadzki Anioł”.
 • Monika Nadolska - Za kreatywne podejście do pracy z dziećmi oraz  altruizm w podejmowanych działaniach.
 • Katarzyna Okoń - Za odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w tworzeniu małej ojczyzny poprzez  ukazywanie wpływu  historii  na kształtowanie lokalnej wspólnoty.
 • Natalia Rogozińska - Za empatię i zaangażowanie w pomoc potrzebującym oraz  działania charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.
 • Marta Dorota Stępień - Za innowacyjne podejście do działań woluntarystycznych oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.
 • Marcin Szczurski - Za podejmowanie różnorodnych działań oraz motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań. 
 • Paulina Woronowicz  - Za wszechstronną i kreatywną działalność społeczną oraz patriotyzm lokalny.
 • Katarzyna Zielińska - Za pozytywną energię w pracy z dziećmi oraz  inspirowanie do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności.

 

Wsparcie Funduszu

Nagrodą w Konkursie „Młodzieżowy Animator” jest stypendium im. Grażyny Gęsickiej, które jest wypłacane ze środków Funduszu. Skala udzielanej pomocy w sposób istotny zależy od wsparcia ze strony darczyńców.

Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea Funduszu, zapraszamy do jego wsparcia. Można to zrobić w następujący sposób:


•    Darowizna online

Wybierz wysokość darowizny

•    wpłata na konto funduszu
Przekaż darowiznę na konto bankowe nr
89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (Getin Noble Bank SA),
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
W tytule przelewu wpisz:
darowizna na cele statutowe - Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej


•    wsparcie rzeczowe, np. w postaci nagród rzeczowych przyznawanych w ramach konkursu,
•    wsparcie w promocji funduszu i jego celów, np. poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie.


Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 16 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..