Polski (PL)English (UK)

Fundacja im. Hermana i Miny Konstadtów

Herman Konstadt (ur. 1835) był jednym z najbogatszych łódzkich przemysłowców XIX wieku. Nie miał własnych dzieci, więc angażował się w pomoc potrzebującym, fundował przytułki, szkoły, szpitale. Po śmierci Hermana Konstadta, zgodnie z jego wolą, majątek unieruchomiono i dzięki temu utworzono z niego fundusz wieczysty, a w 1899 powołano Fundację im. Hermana i Miny małżonków Konstadtów.

 

W 1900 roku wybudowano z tych pieniędzy żydowską powszechną szkołę męską przy ul. Zawadzkiej 42 (Próchnika), a w przededniu wybuchu I wojny światowej - żydowski szpital dla dzieci. Został on przekształcony w szpital dla chorych na tyfus, a w 1921 roku powstał w nim publiczny szpital miejski.