Polski (PL)English (UK)

Fundusz im. Adama Świerczyńskiego

Z inicjatywy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej powstał Fundusz im. Adama Świerczyńskiego na rzecz edukacji uzdolnionej młodzieży w krajach rozwijających się, głównie na terenie Afryki. Głównym założeniem Funduszu jest przyznawanie stypendiów naukowych, umożliwiających całkowite pokrycie kosztów nauki na poziomie szkoły średniej i/lub wyższej dla wyróżniających się uczniów zamieszkujących tereny wiejskie a pozbawionych możliwości kształcenia się.

 

Dzięki Funduszowi, młodzież z ubogich rodzin uzyskuje dostęp do edukacji ponadpodstawowej, będącej rzadkością dla większości mieszkańców terenów wiejskich w krajach rozwijających się. Tworzą go i prowadzą przyjaciele i rodzina, a praca na rzec funduszu wykonywana jest całkowicie wolontarystycznie.

 

Z inicjatywy Adama Świerczyńskiego w Kamerunie powstało Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne w Njinikom, które do dnia dzisiejszego pomaga społecznie wykluczonym mieszkańcom tej prowincji. W roku 2005 wraz z żoną Urszulą i przyjaciółmi Sylwią i Wojtkiem Wilk założył Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W jej ramach prowadził projekty w Sudanie i Zambii. Dzięki temu wielu młodych ludzi otrzymało dostęp do edukacji i  lepszej opieki zdrowotnej. Rozwijał skrzydła. Chciał więcej. Nie zdążył. Zginął tragicznie dnia 9 sierpnia 2009 r. w Sudanie.

 

Adam Świerczyński nie był bohaterem, ideologiem, misjonarzem czy mędrcem. Był po prostu człowiekiem o niezwykłej wrażliwości na krzywdę drugich. Słuchał, pytał, zdobywał wiedzę, cierpliwie i bardzo konsekwentnie realizował swój plan zmieniania świata na lepsze. Adam był pracownikiem humanitarnym. Pomagał ludziom w krajach rozwijających się - prowadził budowę szkół, centrów edukacyjnych, ośrodków rehabilitacji, sprowadzał do Afryki lekarzy, by operowali osoby dotknięte ciężkimi schorzeniami. Praca ta była jego pasją