Polski (PL)English (UK)

Fundusz Rozwoju

Celem Funduszu Rozwoju jest wzmocnienie instytucjonalne oraz wspieranie finansowe działalności Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, a w szczególności działań z zakresie:

 

  • budowania podstaw samowystarczalności,
  • efektywniejszego funkcjonowania organizacji,
  • finansowania kosztów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji,
  • zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • fundowania nagród,
  • wzmacniania kapitału żelaznego,
  • wspierania działalności społecznej i wolontariatu.

 

Kapitał żelazny Funduszu Rozwoju wynosi 10 000 zł i pozyskany został z nagrody przekazanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce dla Najefektywniejszej Lokalnej Organizacji Grantowej w roku 2008 w kategorii "Fundraising".Fundusz pozyskuje środki z darowizn, zbiórek, zapisów, nawiązek, odpisów 1% podatku i innych źródeł.