Polski (PL)English (UK)

Nidzicki Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. 

 

Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne. Uzyskane fundusze są ciągle gromadzone, a jedynie dochody z nich uzyskiwane wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności - od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i ubogich studentów, poprzez wspieranie działań innych organizacji społecznych do pomocy rodzinom wiejskim na ich ekonomiczne usamodzielnienie. Dary Stowarzyszenia będą zawsze przynosiły korzyść społeczności.

 

Cele Nidzickiego Funduszu Lokalnego to poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy w zakresie rozwoju gospodarczego, oświaty i kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich.

 

Dotychczas dzięki Darczyńcom Nidzickiego Funduszu Lokalnego:

  • 160 studentów otrzymało stypendia na kwotę 254.340 zł
  • 174 uczniów szkół średnich otrzymało stypendia na kwotę 176.000 zł
  • 276.433 zł przekazaliśmy na inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe, szkoły, samorządy uczniowskie, grupy nieformalne z terenu gmin: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo

 

Wysokość kapitału żelaznego: 750 000 zł w dn. 30.06.2010.