Polski (PL)English (UK)

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation.

 

FFLZB zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2010 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 1 467 773,54 zł w formie stypendiów (805 540 zł), grantów (569 000 zł) i darowizn (93 233,54 zł).

 

Fundacja łączy darowizny darczyńców indywidualnych, firm oraz instytucji, z których buduje wieczysty kapitał żelazny. Odsetki uzyskiwane z lokat kapitału żelaznego FFLZB przeznaczane są  w formie dotacji i grantów - na finansowanie inicjatyw i programów wynikających z analizy potrzeb lokalnych i woli darczyńców. FFLZB wspiera przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych.

 

Beneficjentami FFLZB są lokalne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy kultury, kluby i inne instytucje nienastawione na zysk, które prowadzą działalność na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców.

 

Misją Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów poprzez:

  • Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
  • Wspieranie finansowe inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
  • Inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.