Polski (PL)English (UK)

Stypendium im. Józefa Kilisia

Józef Kiliś był jednym z założycieli Nidzickiego Funduszu Lokalnego, człowiekiem o wielkim sercu, bardzo zaangażowanym w działalność społeczną w powiecie nidzickim. 

19 marca 2003 roku utworzony został Fundusz Jego imienia.  Stypendium  przyznawane jest  dla najlepszego studenta studiów humanistycznych z powiatu  nidzickiego.  

 

Wpłaty na Fundusz im. Józefa Kilisia dokonywane są przez Jego przyjaciół i pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych z całej Polski.