Polski (PL)English (UK)

Fundusz Zdrowia

Celem Funduszu Zdrowia jest wspieranie programów zdrowotnych, szkoleń z zakresu ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego.

 

Kapitał założycielski Funduszu Zdrowia wynosi 5000 zł i został wniesiony przez następujące osoby w wysokości 1 000 zł każda: Lucyna Czyrw, Mirosław Dudko, Elżbieta Nizio, Robert Wójcik, Wiesława Zalewa.

 

Środki na zakup sprzętu medycznego Fundusz Zdrowia pozyskuje organizując własne imprezy dobroczynne w plenerze - Majówkę Dobroczynną i Święto Pieczonego Ziemniaka oraz z wpłat osób fizycznych (m. in. odpisy 1%).

 

W 2006 roku Fundusz Zdrowia zakupił dla SP ZOZ w Biłgoraju doposażenie aparatu EnVisor (33.000 zł) w opcję echokardiograficznej próby obciążeniowej dla Oddziału Wewnętrznego i aparat USG (37.900 zł) dla Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym.

 

Fundusz Zdrowia został utworzony w 2002 roku.