Polski (PL)English (UK)

Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol

Fundusz Dziedzinowy Wspierania Oświaty w Gminie Frampol został utworzony w 2000 roku na wniosek grupy inicjatywnej w składzie: Leokadia Furmanek, Józef Dubiel, Krzysztof Kapica i Józef Książek. Jest on niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

 

Fundusz WOGF gromadzi środki i wspiera oświatę, przyznaje stypendia uzdolnionym uczniom z frampolskich szkół. W latach 2000-2004 34 najzdolniejszych uczniów z frampolskich szkół otrzymało stypendia na łączną kwotę 15 800 zł.

 

Misją Funduszu Dziedzinowego Wspierania Oświaty w Gminie Frampol (WOGF) jest poprawa jakości życia społeczności Gminy Frampol poprzez:

 

  • Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
  • Wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
  • Inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.