Polski (PL)English (UK)

Fundusz "Twardowski"

Celem Funduszu "Twardowski" jest wspieranie inicjatyw oświatowych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego poprzez wspieranie działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz doposażanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

W styczniu 2010 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5 000 zł. Fundusz utworzony zostanie uchwałą Rady Fundacji na najbliższym posiedzeniu.