Polski (PL)English (UK)

Fundusz Domu Dziecka

Celem Funduszu Domu Dziecka jest wspieranie dzieci mieszkających w Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu, poprzez:

 

  • Finansowanie stypendiów i nagród dla w/w dzieci, 
  • Finansowanie organizacji zajęć mających na celu wszechstronny rozwój w tym zajęć pozalekcyjnych i korepetycji dla dzieci, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji wychowanków, 
  • Finansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia, 
  • Pomocy naukowych, odzieży i przedmiotów codziennego użytku dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu, 
  • Finansowanie wycieczek dla dzieci,
  • Pomoc najstarszym wychowankom placówki w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się,

 

W styczniu 2010 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5 000 zł.  Inicjatorem powstania Funduszu Domu Dziecka jest Stowarzyszenie Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu.