Polski (PL)English (UK)

Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie

Celem Funduszu Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie jest dbanie o dobry stan zdrowia mieszkańców ościennych gmin Tarnogrodu i gminy Tarnogród poprzez:

 

  • sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie określonego odpowiednimi rozporządzeniami w zakresie minimalnych standardów wyposażenia w/w oddziału, 
  • dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego, 
  • finansowanie szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, 
  • wspieranie działań zmierzających do podniesienia jakości usług Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie, 
  • pozyskiwanie funduszy, darowizn wszelkiego rodzaju,

 

W grudniu 2009 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5 000 zł. Fundusz powstał w 2010 roku.