Polski (PL)English (UK)

Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród

Tarnogrodzki Klub Wolontariatu pod nazwą "Pomocna Dłoń" powstał w Tarnogrodzie z inicjatywy Elżbiety Kyc i Romana Cichockiego. Zrzesza on młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Różańcu oraz osoby zainteresowane działalnością wolontarystyczną.

 

Celem Funduszu "Pomocna Dłoń" jest popularyzacja wolontariatu poprzez:

 

  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  • działalność społeczną,
  • działalność na rzecz osób chorych,
  • działalność wspomagającą naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  • działalność wspomagającą kulturę i pielęgnowanie lokalnych tradycji,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Kapitał założycielski Funduszu "Pomocna Dłoń" Tarnogród wynosi 5 000 zł. Został on zgromadzony dzięki odpisom 1% od podatku osób fizycznych oraz firm. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja składająca się z następujących osób: Roman Cichocki (przewodniczący), Elżbieta Kyc (wiceprzewodnicząca), Janusz Skubisz, Renata Ćwik, Iwona Spustek.

 

Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród został utworzony w 2008 r.