Polski (PL)English (UK)

Fundusz Wieczysty im. Marianny Orańskiej

Marianna Orańska nie tylko budowała drogi, pałace czy schroniska, ale dbała też rozwój edukacji i kultury, a także była wrażliwa na biedę i krzywdę ludzką.

 

Fundusz im. Marianny Orańskiej został powołany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Fundusz będzie w przyszłości służył wspieraniu młodych zdolnych z niezamożnych rodzin lub też organizacji wydarzeń czy imprez kulturalnych.

 

Do opieki nad tym szlachetnym przedsięwzięciem zaproszono: Lidię Geringer de Oedenberg, Olgę Tokarczuk, Renatę Surmę, Monikę Wielichowską, które wraz z Dorotą Komornicką – Prezesem Funduszu, zapoczątkowały promowanie roku 2010 jako Roku Marianny Orańskiej. Funkcję kwestora powierzono Zbigniewowi Szczygłowi.