Polski (PL)English (UK)

Fundusz Młodzieżowy

Celem Funduszu jest przeciwdziałanie bezrobociu elbląskiej młodzieży oraz zwiększanie jej aktywności, poprzez finansowanie projektów elbląskich organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych i grup nieformalnych.  

 

O środki z Funduszu mogą ubiegać się: stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, organizacje parafialne, kluby uczniowskie, samorządy uczniowskie i studenckie oraz Rady Rodziców w ramach otwartego konkursu grantowego.

 

Fundusz został powołany 18 sierpnia 2004 roku jako część projektu: "Różne problemy – jedna metoda, fundusze lokalne na rzecz społeczności" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kapitał żelazny na koniec 2007 r. wyniósł 10 565,44 zł.