Polski (PL)English (UK)

Fundusz im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Ruszył nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:

- opinie recenzentów,

- inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, pracujące w Instytucie Badań Literackich PAN, prof.  Marek Zaleski - literaturoznawca,  krytyk literacki, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Polskiego PEN Clubu, prof. Jan Kordys - pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski – pracownik Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz  dr Tomasz Żukowski, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczeń prof. Aliny Brodzkiej-Wald. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2016 r.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek

Regulamin IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

 

Kontakt:

Karolina Muzal, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, tel.  22 622 01 22 (wew. 27), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Partner Merytoryczny Konkursu: 

 


 

Alina Brodzka-Wald była i długo jeszcze pozostanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku. W Warszawie ukończyła najpierw szkołę powszechną, a w czasie wojny tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę najpierw w liceum w Łodzi, a potem na polonistyce na Uniwersytecie Łódzkim. W 1949 roku opublikowała swój pierwszy artykuł, który ukazał się w „Polonistyce” (nr 1). Rok później wróciła do swojego rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich, z którym była związana do końca życia, pełniąc różne funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, a osiem lat później doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych. W 1966 r. uzyskała stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym.

 

Dlaczego właśnie Fundusz Wieczysty im. Aliny Brodzkiej-Wald?

Aby upamiętnić życie i zasługi Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z
obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Jest wiele powodów, które sprawiły, że Fundusz nosi Jej imię. Znaczenia dokonań prof. Aliny Brodzkiej-Wald nie da się opisać w kilku zdaniach:

- wypromowała ponad 20 doktorów,

- była jednym z członków Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej IBL PAN „Historia i Teoria Literatury. Studia”, która przyczyniła się do rozwoju wiedzy o literaturze,

- koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury,

- od 1991 roku była członkiem Rady Wydawniczej Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej - przedsięwzięcia o długiej tradycji i wysokim prestiżu,

- od 1970 r. była członkiem, a potem przez dziesiątki lat wiceprzewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL, która promuje kulturę polską, odkrywa jej miłośników i zyskuje dla nich nowych opiekunów i przewodników. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym.

W roku 1999, z okazji 70-tych urodzin prof. Brodzkiej, uczniowie, przyjaciele i współpracownicy złożyli tom, który Jej zadedykowali („Maski Współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku”, pod redakcją L. Burskiej i M. Zaleskiego, IBL, 2001). We wstępie napisali:

Wśród humanistów niewielu jest takich, którzy Jej nie znają, nie mają czegoś do zawdzięczenia, nie wspominają rozmów w kącie PAN-Clubu lub przy "winku" w jej zagraconym książkami mieszkaniu. Profesor Alina Brodzka-Wald - po prostu Inka - wybitna badaczka literatury, od początku i nierozerwalnie związana jest z Insytutem Badań Literackich PAN, jego "oficjalną" historią i "nieoficjalną" praktyką seminariów, spotkań, wykładów o "literaturze źle obecnej". Osoba o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Niczego im nigdy nie narzucając, cierpliwie i roztropnie czekała, aż sami wydadzą się na świat. Otwarta i tolerancyjna, umacnia w swoich uczniach najlepsze własne cechy: niepokorę wobec frazesów i rutyny badawczej, odwagę ciągłego uczenia się, śmiałość w likwidowaniu barier nie tylko między epokami historycznymi czy różnymi dyscyplinami humanistyki, ale także, zwyczajnie między ludźmi o różnych doświadczeniach, światopoglądach i temperamentach. Księga Jubileuszowa, którą mamy honor Jej dedykować, jest spontaniczną kreacją zbiorową. Oddajemy w ten sposób niewielką część ogromnego długu wdzięczności - niemożliwego do spłacenia“. 

 

Do tego samego tomu swój wiersz ofiarowała Małgorzata Baranowska:

„Róża do bukietu“

Do sztambucha... 11.XI 1999


Byłam na Róży Wiatrów
W wietrzny dzień wrześniowy.
Żadnego tam morza.
Wierzba stara i olcha, obrzeżami brzoza.

Byłam na Wieży Róży.
Żadnych tam rycerzy, dam, giermków.
Tylko sterta czasu
pod śniegiem tam leży.

Byłam w rozarium przy Obserwatorium.
Tam cienie bzów nikłe, fontanna zastygła
i wzory rozkwitłe czasu, który zostaje na postój,
nim wyciśnie wzory kwitnienia i kory.

Byłam, gdzie Jutrzenka,
Tam morza i skały, ale ona znikła.
Podobno przed wiekami.
Horyzont był pusty.
 
Wszędzie szukałam do tego bukietu
róży dla Inki, róży, co tradycją i śmiechem, i płaczem,
i, do zniknięcia, niczym, i czasami wszystkim,
bo jest sobą, różą.

Szukałam niewidzialnej?
Racz spocząć pod listkiem!


I jeszcze dwa cytaty:  jeden z „Pamiętnika Literackiego“, który ukazał się w 2009 roku i został zadedykowany Ince z okazji jej 80-tych urodzin:

„Pani Profesor Alinie Brodzkiej-Wald, Drogiej Ince
Wybitnej badaczce polskiej literatury, bezgranicznie hojnej dla uczniów i przyjaciół,
-    z okazji jubileuszu
REDAKCJA“

 

I drugi cytat, będący fragmentem wspomnienia, napisanego przez Katarzynę Bojarską, wychowankę Inki, a opublikowanego w „Pamiętniku Literackim“:
„Zajmowała się (...) cudzymi zalążkami, pielęgnowała je, chuchała-dmuchała, a potem jak niegdyś napisała "Odrobineczka splendoru kołysze się gdzieś nade mną".

 

 

II edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

„Praktyki fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, montaż” to tytuł zwycięskiej pracy doktorskiej autorstwa Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor, nagrodzonej 16 czerwca w II edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Nagroda została przyznana z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół jednej z założycielek Olimpiady Polonistycznej - profesor Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald. Uroczystość poprowadził eseista, scenarzysta i krytyk filmowy - Michał Komar.

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodzili trzy prace doktorskie oraz przyznali trzy wyróżnienia. I nagrodę w wysokości 3500 zł otrzymała Magdalena Szczypiorska-Mutor za pracę pt. Praktyki fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, której promotorem był dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski. II nagrodę (Ex aequo) i po 2000 zł otrzymali: Łukasz Pawłowski, za pracę Zamiast epickiej syntezy. Problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, obronioną pod opieką prof. dr hab. Hanny Gosk oraz Piotr Rosół za Historię uwiedzionego podmiotu w pisarstwie Witolda Gombrowicza i Jeana Geneta, której promotorem był dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW. 

 

Wyróżnienia otrzymali:

Marta Brzezińska, Spektakl-granica-ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, 

Bartłomiej Lis, Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów. Socjologiczna analiza tożsamości płciowej mężczyzn homoseksualnych, obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Promotor: . dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr

Katarzyna Bielińska-Kowalewska,   Filozoficzne koncepcje praktyki i ich społeczno-polityczne implikacje w kręgu jugosłowiańskiej grupy „Praxis”, obroniona w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Promotor: prof. dr hab. Stanisław Czerniak

 

Zwycięską pracę doktorską wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli  przedstawiciele środowiska humanistycznego związani z Instytutem Badań Literackich PAN - prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Marek Zaleski,  dr hab.  Jan Kordys, prof. IBL PAN,  dr Tomasz Żukowski. Kapituła  wybrała najlepsze prace spośród  53 zgłoszonych w II edycji. Nagrody zostały sfinansowane z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół Inki Brodzkiej-Wald. 

Imieniny Inki były również okazją do spotkania z Magdaleną Tulli, laureatką Nagrody im. Kościelskich, trzykrotnie nominowaną do nagrody NIKE. Pisarka zaprezentowała fragment swojej nowej prozy.

Profesor Alina Brodzka-Wald wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, nie tylko dla studentów polonistyki. Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. Teraz, po jej odejściu, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szansę w kolejnych edycjach konkursu zostać wynagrodzeni za swoja pracę, dzięki wspaniałomyślności przyjaciół prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald, którzy założyli fundusz wieczysty jej imienia przy Akademii Rozwoju filantropii w Polsce.

Wyniki I edycji 

16 czerwca w Pałacu Staszica zostały ogłoszone wyniki Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodziły najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności. Uroczystość poprowadziła Ewa Wilk, publicystka tygodnika POLITYKA.

W konkursie nagrodzono trzy prace - przyznano nagrodę główną w oraz wyróżnienie pierwszego i wyróżnienie drugiego stopnia. 

Wyróżnienie drugiego stopnia i nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymał dr Sebastian Jagielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę doktorską  „Męskie pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym”.  Promotorem pracy był prof. Tadeusz Lubelski.

  

 

 

 

 

 

Wyróżnienie pierwszego stopnia i nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała dr Matylda Szewczyk z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła przyznała to wyróżnienie za pracę „Wirtualne obrazy. Analiza kategorii wirtualności w wybranych praktykach artystycznych współczesnego kina”. Promotorem pracy była prof. Małgorzata Szpakowska.

 

 

 

 

 

 

Nagrodę główną w wysokości 5000 zł otrzymała dr Justyna Budzik z Uniwersytetu Śląskiego, która została doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa dzięki rozprawie o magii kina. Tytuł nagrodzonej pracy to: „Sensorium kina. Ku antropologii doznania kinematograficznego”. Promotorem pracy był Profesor Andrzej Gwóźdź, szef Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. 

 

 

 

Zwycięzcę wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to:

  • prof. dr hab. Grażyna Borkowska - kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
  • prof. dr hab. Maryla Hopfinger- Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
  • prof. dr hab.  Jan Kordys - profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. dr hab. Marek Zaleski - krytyk literacki, eseista i publicysta, oraz członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich  Polskiej Akademii Nauk
  • dr Tomasz Żukowski–adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kapituła musiała wybrać najlepszą pracę, spośród 28 zgłoszonych w I edycji.

 

Jak mogę wesprzeć Fundusz?

Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej – Wald, mogą wesprzeć Fundusz w następujący sposób:

DAROWIZNA ONLINE

Wybierz wysokość darowizny

Pamiętaj, że istnieje możliwość wpisania innej kwoty po przejściu do systemu bankowego.

 

DAROWIZNA NA KONTO BANKOWE FUNDUSZU

Przekaż darowiznę na konto bankowe nr 89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (Getin Noble Bank SA), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa 

W tytule przelewu wpisz:  darowizna na cele statutowe - Fundusz Wieczysty im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald 

Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 27 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .