Polski (PL)English (UK)

Filmy

Mała historia dobroczynności

 

Dobrze inwestuj w dobro! Rozmowy darczyńców o pomaganiu

 

Projekt Babcia, czyli Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok

 

 

Dobrze inwestuj w dobro! 10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego

Zasada nr 1 - Działaj zgodnie z prawem

Zasada nr 2 - Postępuj w przejrzysty sposób

Zasada nr 3 - Stale dbaj o stabilność finansową organizacji

Zasada nr 4 - Zapewnij warunki do działania organom kontroli wewnętrznej i ciałom doradczym

Zasada nr 5 - Dbaj o budowanie rezerw finansowych

Zasada nr 6 - Pamiętaj, by racjonalnie inwestować majątek organizacji

Zasada nr 7 - Stwórz możliwość powoływania funduszy wieczystych i zapewnij darczyńcom udział w ich zarządzaniu

Zasada nr 8 - Bądź wiarygodnym klientem dla instytucji finansowych

Zasada nr 9 - Unikaj konfliktu interesów i prowadzenia nieetycznych inwestycji

Zasada nr 10 - Działaj na rzecz podnoszenia kompetencji finansowych w organizacji