Polski (PL)English (UK)

Dobrze inwestuj w dobro! Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt pt. „Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Celem projektu jest wzrost wiedzy wśród organizacji pozarządowych w Polsce i samorządów lokalnych na temat zarządzania finansami, pozyskiwania źródeł finansowania oraz optymalizacji kosztów zarządzania organizacjami. 

Tematyka projektu jest skupiona wokół następujących zagadnień:

 • budżetowanie projektów społecznych,
 • racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych;
 • procedury, wskaźniki i kryteria dotyczące wyboru instytucji zarządzającej finansami organizacji;
 • unikanie ryzyka związanego z zawieraniem umów finansowych, wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa;
 • procedury budowania i zarządzania funduszami wieczystymi;
 • standardy postępowania profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarządowej,

 

W ramach projektu są prowadzone następujące działania:

GRUDZIEŃ 2013 - MAJ 2014 ETAP EKSPERCKI

 W etapie eksperckim pięcioosobowa Grupa Ekspertów powołana przez Akademię opracowuje pakiet materiałów dydaktycznych, które posłużą realizacji działań w etapie szkoleniowym projektu.

Członkami Grupy Eksperckiej są:

 • dr Ewa Balcerowicz, Fundacja CASE,
 • Agnieszka Gamdzyk, Biuro Rachunkowe SUPERATA
 • dr Jakub Kosowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,

 

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2014 r. ETAP REKRUTACYJNY

W terminie kwiecień - czerwiec 2014 r. zostaną opracowane materiały w celu przeprowadzenia rekrutacji na 10 Lokalnych Trenerów – przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy odpowiednio przygotowani merytorycznie, przeprowadzą cykl lokalnych spotkań warsztatowych dla kolejnych organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz lokalnych liderów.

 

CZERWIEC – PAŹDZIERNIK 2014 ETAP LOKALNYCH SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH

W kolejnym etapie projektu każdy Lokalny Trener przeprowadzi cykl spotkań warsztatowych, podczas których przeszkoli min. 50 przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz lokalnych liderów. Tematyka spotkań warsztatowych będzie dotyczyła m.in. racjonalnego zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych, zarządzania i gromadzenia środków, rachunkowości, systemu finansowo-księgowego, a także sprawozdawczości.

 

LISTOPAD 2014 r. PODSUMOWANIE PROJEKTU

W listopadzie 2014 r., w Warszawie odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział osoby zaangażowane w realizację działań projektowych. Celem spotkania będzie podsumowanie rezultatów projektu, wymiana doświadczeń oraz podziękowanie za udział w projekcie.

 

Kontakt:

Krystyna Stodółkiewicz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 622 01 22 (wew. 15)

Karolina Muzal, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 622 01 22 (wew. 27)