Polski (PL)English (UK)

Zasady bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zrealizowała w 2013 r. projekt pt. „Dobrze inwestuj w dobro! Nowe horyzonty zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego”. Celem projektu był wzrost wiedzy wśród organizacji pozarządowych w Polsce i samorządów lokalnych na temat zarządzania finansami, pozyskiwania źródeł finansowania oraz optymalizacji kosztów zarządzania organizacjami. Dlaczego skierowaliśmy ten projekt do organizacji pozarządowych, a równocześnie do samorządów? Ponieważ lokalnie działające organizacje i samorządy to naturalni partnerzy, którzy działają razem na rzecz dobra wspólnego. 

Tematyka projektu była skupiona wokół następujących zagadnień:

 • Efektywne pozyskiwanie środków, bezpieczeństwo korzystania z instrumentów finansowych, inwestycje finansowe na rzecz dobra wspólnego, bezpieczne zarządzanie środkami w perspektywie wspólnych działań (organizacje pozarządowe i samorządy);
 • Ochrona środków organizacji na rzecz dobra wspólnego, optymalne gospodarowanie środkami;
 • Fundusze wieczyste i kapitały żelazne – dobre praktyki na rzecz budowania stabilności organizacji; współpraca samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych w kwestii tworzenia kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych.

 

Edukacja ekonomiczna – stworzenie kodeksu zasad bezpiecznego zarządzania inwestycjami na rzecz dobra wspólnego

W ramach projektu powstał zbiór 10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych, opracowany przez Grupę Ekspercką, w skład której weszły następujące osoby:

 • Ewa Balcerowicz, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 • Tomasz Bruski, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Anna Cudna, Bank Ochrony Środowiska S.A., członek Grupy Doradczej w ramach Koalicji „Prezesi Wolontariusze 2011”
 • Grzegorz Dudzik - Burmistrz Miasta i Gminy Zielonka
 • Irena Gadaj, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
 • Grzegorz Jędrys, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Jakub Kosowski - Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Monika Paluch, Bank Ochrony Środowiska S.A., członek Grupy Doradczej w ramach Koalicji „Prezesi Wolontariusze 2011”
 • Tomasz Perkowski, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko - Doradca Wojewody Mazowieckiego
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Grzegorz Wach, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Zasady bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego zostały opracowane w następujących materiałach edukacyjnych:

 

Załączniki: Publikacja pt. „Dobrze inwestuj w dobro!” 

Dobrze inwestuj w dobro 2013

  

Zostały także przygotowane krótkie filmy obrazujące zasady bezpiecznego zarządzania inwestycjami na rzecz dobra wspólnego. Filmy oraz poszczególne zasady bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego zostały zaprezentowane w formie mashupu dostępnego na stronie www.dobrzeinwestuj.funduszwieczysty.pl

Dobrze inwestuj w dobro! 10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego

Zasada nr 1 - Działaj zgodnie z prawem

Zasada nr 2 - Postępuj w przejrzysty sposób

Zasada nr 3 - Stale dbaj o stabilność finansową organizacji

Zasada nr 4 - Zapewnij warunki do działania organom kontroli wewnętrznej i ciałom doradczym

Zasada nr 5 - Dbaj o budowanie rezerw finansowych

Zasada nr 6 - Pamiętaj, by racjonalnie inwestować majątek organizacji

Zasada nr 7 - Stwórz możliwość powoływania funduszy wieczystych i zapewnij darczyńcom udział w ich zarządzaniu

Zasada nr 8 - Bądź wiarygodnym klientem dla instytucji finansowych

Zasada nr 9 - Unikaj konfliktu interesów i prowadzenia nieetycznych inwestycji

Zasada nr 10 - Działaj na rzecz podnoszenia kompetencji finansowych w organizacji