Polski (PL)English (UK)

Dlaczego warto budować kapitał żelazny?

Posiadanie stabilnego źródła dochodów pozwala na przyjęcie dłuższego i efektywnego horyzontu planowania strategicznego. Dzięki stałym zasobom finansowym organizacje mogą wspierać ważne działania – także te, których doniosłość może nie być w danej chwili dostrzegana przez ogół społeczeństwa i w związku z tym bardzo trudno jest zdobyć na nie środki. Z tych względów, możliwość generowania zysków przez samą organizację jest dla niej bardzo ważna. Zapewnia bowiem poczucie bezpieczeństwa i niezależności.

 

Warto pamiętać, że budowanie kapitału żelaznego przynosi wiele korzyści, nie tylko w wymiarze finansowym, ale także społecznym. Po pierwsze, zmienia się pozycja organizacji w społeczności: organizacja z kapitałem zaczyna być postrzegana przez sektor biznesu i potencjalnych darczyńców, jako wiarygodny i rzetelny partner, nastawiony na gospodarność i długofalowość swojej wizji i działań, a nie na szybki „skok na kasę”. 

 

Po drugie, część zysków generowanych z kapitału żelaznego może być wykorzystywana przez organizacje do zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego do różnorodnych projektów. Ma to szczególne znaczenie, gdy programy wsparcia wymagają prefinansowania albo, gdy wymagany wkład do projektu stanowi trudną do pozyskania kwotę. 

 

Po trzecie, posiadanie kapitału żelaznego, przynoszącego znaczące zyski, umożliwia organizacji swobodę dysponowania dochodem i pozwala na możliwość finansowania takich kosztów, których nie finansują programy grantowe dla organizacji pozarządowych (lub które wprowadzają poważne ograniczenia w finansowaniu pewnych typów kosztów). Ma to miejsce zazwyczaj w przypadku programów rządowych i unijnych. Posiadanie zysków z kapitału żelaznego, które mogą pozostawać do dyspozycji zarządu organizacji (choćby w niewielkiej części), daje pewną niezależność i długofalową perspektywę w planowaniu i pozyskiwaniu środków na działania.

 

Ponadto, posiadanie stabilnego kapitału zapobiegać może okresowej utracie płynności finansowej. Przede wszystkim jednak, kapitał żelazny daje organizacji poczucie stabilności, a pozwalając na utrzymanie niezależności finansowej – umożliwia tworzenie długofalowych strategii realizacji misji organizacji i skutecznego odpowiadania na potrzeby społeczności lokalnej.

 

Źródła: T. Perkowski, Zarządzanie kapitałem żelaznym przez fundacje, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: [na prawach rkpsu], Fundraising to sztuka, której można się nauczyć. Dobre pomysły na pozyskiwanie funduszy w lokalnej społeczności, red. Beata Tokarz, Warszawa: ARFP, 2005.