Polski (PL)English (UK)

Fundusz imienia Karola Janckorskiego

W 1960 roku Karolina Lanckorońska, wybitna polska historyk i historyk sztuki, działaczka Polonii we Włoszech wraz z bratem Antonim utworzyła Fundusz  im. Karola Lanckorońskiego. Został on  przekształcony w 1967 r. w obecną Fundację Lanckorońskich z Brzezia, zarejestrowaną w 1977 r. jako instytucja dobroczynna w Wielkiej Brytanii, z którego stale korzystają m.in. biblioteki polskich uniwersytetów.

 

Karolina Lanckorońska koncentrując się na dziedzinach humanistycznych niosła pomoc polskim uczonym w kraju, a także stypendystom, którzy prowadzili badania poza krajem. Ze stypendiów naukowych fundacji skorzystało ponad czterystu polskich uczonych. W latach '70. sprzedała jedną z pereł rodzinnej kolekcji - "Św. Andrzeja" pędzla Masaccia, by ratować Bibliotekę Polską w Paryżu, którą chciały przejąć władze PRL. W czasie stanu wojennego jej ogromną zasługą była pomoc w organizowaniu dostarczania lekarstw do Polski.

 

Każdego roku Fundacja udziela ok. 40 stypendiów jedno - lub dwumiesięcznych, czasem także i dłuższych, by umożliwić przygotowywanie doktoratów i habilitacji bądź publikacji.

 

Źródło:  http://www.kul.pl/art_11330.html