Polski (PL)English (UK)

Aktualności

Bibliotekarki od lat borykają się ze stereotypami dotyczącymi swojego zawodu. Dlatego wiele z nich skutecznie je przełamuje organizując zaskakujące inicjatywy kierowane do szerokiego grona czytelników swojej biblioteki przy okazji odmieniając oblicze swojego miejsca pracy i tworząc z bibliotek centra wydarzeń kulturalnych. Właśnie takie bibliotekarki, niezależnie od wielkości miejscowości w której pracują, mają szansę na dwa stypendia im. Olgi Rok przyznawane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Dzięki swojej aktywności, mogą wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Wnioski można składać do 8 lipca br.

 

Jak otrzymać stypendium?

Stypendia im. Olgi Rok są finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Anny Rok, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę swojej babci – bibliotekarki. Założycielka funduszu gorąco zachęca Bibliotekarki z całej Polski do wzięcia udziału w Konkursie: W ten weekend cała Polska będzie żyć wyborami prezydenckimi, ale - powiedzmy sobie szczerze - dla jakości naszej lokalnej demokracji, dla przyszłości naszych dzieci i rozwoju polskiej kultury dużo ważniejsze są mądre bibliotekarki. Takie pełne zapału, z pomysłami i potrafiące dotrzeć do ludzi. Znacie Państwo taką? To proszę namówcie ją koniecznie, żeby wysłała zgłoszenie!

Do zgłoszeń zachęca również Katarzyna Heród, wyróżniona w ubiegłorocznym konkursie: Udział w konkursie dał mi absolutną pewność, że to co robię jest ważne, potrzebne i po prostu dobre. Poczułam, że moje praca została doceniona. Poczułam się pewniejsza siebie i teraz już wiem, że idę dobrą drogą. Kiedy dopadają mnie wątpliwości czy poradzę sobie z jakimś zadaniem, myślę " Kaśka! Jesteś jedną z wyróżnionych w konkursie Olgi Rok, kto jak nie Ty? Działam więcej, uwielbiam to, co robię i czuję się spełniona. Po udziale w tym konkursie, w końcu nauczyłam się doceniać samą siebie i żyje mi się po prostu lepiej. Pokażcie swoje działania, pokażcie jakie jesteście! Zainspirujcie siebie i innych! Wypełnienie formularza to chwila refleksji nad samą sobą, która okazuje się czymś niezwykłym.

W tym roku bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna mniejsza oraz placówka biblioteczna większa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Celem konkursu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Bibliotekarki mogą przesyłać zgłoszenia do 8 lipca na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia mogą dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty. Formularz wniosku i regulamin są dostępne na stronie www.projektbabcia.pl.

 

Bibliotekarka – kobieta z pasją

Wśród laureatek i wyróżnionych w czterech poprzednich edycjach Konkursu im. Olgi Rok są kobiety, które udowadniają, że bibliotekarka nie musi być nudna. Jedną z nich jest Krystyna Pszczółkowska, która w wieku 50 lat nauczyła się obsługiwać komputer. Dziś sama uczy innych. Z kolei Anna Fabrykiewicz z Okonina, co miesiąc pakuje książki do samochodu i jedzie z nimi do trzech sąsiednich miejscowości. Trochę starsza od niej Anna Czachorowska z Jabłonny zaprosiła do swojej biblioteki Ninę Andrycz, Danutę Stenkę, Ernesta Brylla czy Danutę Wałęsę. Każda z nich nie boi się marzyć i swoich marzeń realizować. Wspólne czytanie, dyskusje o książkach, oglądanie i kręcenie filmów, a nawet… bieganie – to tylko kilka spośród aktywności, jakie Magdalena Turska wprowadziła do małej biblioteki w Kłodawie. W swoim wniosku napisała: czasami jest ciężko, opadają skrzydła, a rzeczywistość wydaje się bezbarwna. Myślę, że obecny czas to mój kluczowy moment, gdy zaczęłam pojmować, że zapuściłam korzenie w miejscu, które rokuje dalszy mój rozkwit. Pani Magdalena Hankiewicz z Radkowa organizuje sobotnie warsztaty prowadzone przez lokalnych liderów, stworzyła czytelnię internetową. Wśród planów na najbliższe lata jest więcej miejsca dla czytelników i bardziej przyjazna przestrzeń, ale – jak pisze pani Magdalena – mury to nie wszystko.

 

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

W tym roku wszyscy, którym bliskie są idee działania Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna mogą również przekazać 1% swojego podatku na stypendia jego imienia:

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 28 lutego 2015 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2014 roku.
W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald
Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2014 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności.


Nabór zgłoszeń w III edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald


Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki: •    opinie recenzentów,
•    inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2015 r.

Kontakt:
Emilia Dmochowska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel.  22 622 01 22 (wew. 16)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.%20%20">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Czy organizacja pozarządowa może na festynie sprzedawać pączki, z których dochód przeznaczy na pomoc potrzebującym? Czy członkowie zarządu odpowiadają za finanse organizacji całym swoim majątkiem? Czy organizacja musi ustalać politykę rachunkowości? A czy możliwe jest inwestowanie w metale szlachetne pieniędzy organizacji? Te i wiele innych pytań przewijało się podczas 38 warsztatów „Dobrze inwestuj w dobro!”, które w ostatnich miesiącach odbywały się w wielu miastach i miasteczkach w całej Polsce. Pod koniec listopada realizatorzy i uczestnicy projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” spotkali się aby podsumować projekt i wspólnie zastanowić się, jakie jeszcze wyzwania ze świata finansów stoją przed organizacjami pozarządowymi.

W siedzibie Narodowego Banku Polskiego, w sali, w której na co dzień obraduje Rada Polityki Pieniężnej spotkali się przedstawiciele NBP, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członkowie Grupy Eksperckiej, którzy opracowali podręcznik i wiele materiałów dydaktycznych, Lokalni Trenerzy, którzy prowadzili warsztaty dla małych organizacji pozarządowych oraz grupa uczestników tych warsztatów.

Wszystkie badania z zakresu wiedzy ekonomicznej wśród Polaków wskazują, że ich wiedza na temat finansów jest mała. NBP jest jedną z instytucji wspierających edukację finansową, ponieważ brak jest rozwiązań systemowych, które polegałyby na odgórnej koordynacji działań  i podziale zadań. Bardzo dobrze, że temat edukacji ekonomicznej podnoszony jest również przez przedstawicieli organizacji pozarządowych – powiedział na początku spotkania Zbigniew Augustynowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw w NBP.  

Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce powiedział, że temat edukacji ekonomicznej w organizacjach pozarządowych jest bardzo potrzebny, ponieważ zmienia się kultura prowadzenia organizacji, które nie są już środowiskiem „buntowników”, jak w latach 90. Jak mówi Łukasiak: Teraz to grupa, która tworzy idee, zmienia postawy i zachowania Polaków, uwrażliwia na pewne sprawy. Dlatego tak ważna jest ich edukacja z zakresu finansów. Organizacje muszą się przystosowywać do nowych realiów, podążać za nowymi możliwościami, nowymi sposobami pozyskiwania środków (jak crowdfunding i crowsourcing) i zarządzania nimi.

Następnie Krystyna Stodółkiewicz, koordynująca projekt „Dobrze inwestuj w dobro! Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” przedstawiła przebieg oraz wyniki ewaluacji projektu. Ewaluacja prowadzona była na kilku płaszczyznach – odbyły się monitoringi warsztatów u każdego Lokalnego Trenera, spłynęło ponad 450 ankiet od uczestników warsztatów, ponadto Trenerzy przesyłali raporty po każdym przeprowadzonym warsztacie. Z tak szeroko prowadzonej ewaluacji udało się uzyskać wiele ciekawych wniosków i rekomendacji na przyszłość.

Cenne były opinie przedstawione po prezentacji przez członków Grupy Eksperckiej. Agnieszka Gamdzyk powiedziała, że wiedza na temat prowadzenia finansów w organizacji pozarządowej jest tak naprawdę niewielka nawet wśród ekspertów z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Trudno jest znaleźć nie tylko nieodpłatne, ale nawet odpłatne szkolenia na ten temat, powiedziała.

Ewa Balcerowicz zasugerowała, że zarząd i księgowi powinni wspólnie podejmować decyzje dotyczące finansów organizacji, ustanawiać politykę rachunkowości.  Jak słusznie zauważył Tomasz Perkowski organizacje pozarządowe dryfują w złą stronę – aplikują o środki budżetowe, realizują wiele projektów ze źródeł publicznych bardzo tanim kosztem – ich budżety w małym stopniu zawierają koszty koordynacji i zarządzania, z obawy przed odrzuceniem projektu; angażują wielu wolontariuszy, co nie zawsze korzystnie wpływa na jakość prowadzonych działa). W III sektorze powinniśmy położyć nacisk na budowanie kapitałów żelaznych.

Tomasz Schimanek przestrzegł organizacje przed samodzielnym prowadzeniem księgowości w celu zminimalizowania kosztów. Podkreślił, że dzięki projektowi „Dobrze inwestuj w dobro!” możliwe jest pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania finansami i korzystanie z doradztwa Lokalnych Trenerów.

Swoimi doświadczeniami podzielili się także Lokalni Trenerzy. Jak wynika z ewaluacji, ich działalność została oceniona bardzo pozytywnie, a uczestnicy warsztatów docenili ich wysoki poziom merytoryczny. Choć doskonale przygotowani do prowadzenia warsztatów, Lokalni Trenerzy również uznali, że temat zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych jest bardzo zaawansowany, złożony  i wymagający analizy na wielu płaszczyznach. Z tego wynika potrzeba stałego pogłębiania wiedzy i kompetencji, a także uświadamiania organizacji pozarządowych, że edukacja finansowa to długotrwały proces i konieczny wysiłek, jaki należy podjąć, dążąc do bezpieczeństwa finansowego organizacji. Jak wspomniał Artur Rajkowski, jeden z uczestników warsztatów: Zagadnienia poruszane w naszym projekcie powinni znać wszyscy, którzy zaczynają pracę w organizacji pozarządowej, każdy pracownik powinien mieć tę wiedzę opanowaną.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić bibliotekę NBP, zobaczyć maszyny przeliczające banknoty, bilon oraz rozpoznające falsyfikaty. Obejrzeli także kilka wystaw w siedzibie NBP, m.in. poświęconą cennym monetom okolicznościowym wydawanym w ostatnich dziesięcioleciach, inną dotyczącą historii polskiego złota i kolejną o grafiku projektującym przez wiele lat polskie banknoty.

Zdjęcia: Barłomiej Sawka Cinefoto.pl

Projekt „Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” jest realizowany przy współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Partnerem wspierającym projekt jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

wtorek, 21 październik 2014 12:32

Zadbaj o nieśmiertelność

Pisząc swój testament, Alfred Nobel z inżynierską precyzją wyliczył, jak zapewnić nieśmiertelność swojej idei i jednocześnie wpłynąć na dalsze losy innych ludzi. Stworzony przez niego fundusz od ponad stu lat służy finansowaniu nagród znanych na całym świecie. Mało kto wie, że podobne działania ma na swoim koncie wielu Polaków. Akademia Rozwoju Filantropii zaprasza na seans.


Na stronie stronie funduszewieczyste.pl znajdują się inspirujące historie ludzi, którzy tak samo jak Nobel, chcieli spełnić swoje marzenie o pomaganiu innym, ale na swoich zasadach. Wykorzystali do tego proste równanie nieśmiertelności. Zachęcam do obejrzenia naszego filmu o tym, jak proste rozwiązanie przekłada się na konkretne i trwałe rezultaty dla darczyńcy – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.Film Dziś, jutro zawsze, czyli równanie nieśmiertelności jest częścią kampanii społeczno-edukacyjnej, promującej ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania wystartowała w 2010 roku. Jedną z inspiracji była dla niej kampania „The Giving Pledge” utworzona w 2009 roku z inicjatywy Billa Gatesa i Warrena Buffetta (www.givingpledge.org). Jej celem jest zachęcanie ludzi zamożnych, aby przeznaczyli co najmniej połowę swojego majątku na filantropię. Kampanię realizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem Strategicznym jest Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności.

Magdalena Turska z Biblioteki w Kłodawie oraz Magdalena Hankiewicz z Biblioteki w Radkowie to laureatki III edycji Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok. Nagrody wręczono podczas V Kongresu Bibliotek Publicznych „Cała naprzód!” 20 października w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Obie Panie otrzymały stypendia w wysokości 5 tys. zł. m.in.  za stworzenie w swoich bibliotekach miejsc, w których dzieją się rzeczy nieprzeciętne. 

Magdalena Turska, nagrodzona w kategorii bibliotek dwuosobowych i większych, po studiach zamieniła Wrocław na Londyn. W 2007 wygrała konkurs na kierowniczkę biblioteki w Kłodawie i wspólnie z zespołem zmieniła ją w prawdziwe centrum życia lokalnej społeczności. Wspólne czytanie, dyskusje o książkach, oglądanie i kręcenie filmów, a nawet… bieganie – to tylko kilka spośród aktywności, jakie Magdalena Turska wprowadziła do tej małej biblioteki. W swoim wniosku napisała: czasami jest ciężko, opadają̨ skrzydła, a rzeczywistość́ wydaje się̨ bezbarwna. Myślę̨, że obecny czas to mój kluczowy moment, gdy zaczęłam pojmować́, że zapuściłam korzenie w miejscu, które rokuje dalszy mój rozkwit.  Oprócz stypendium Pani Magdalena otrzymała również nagrodę specjalną od Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Druga stypendystka, Magdalena Hankiewicz, nagrodzona w kategorii bibliotek jednoosobowych, zamieniła 8 lat temu hipermarketowe półki na regały z książkami w bibliotece w Radkowie. Pani Magdalena organizuje sobotnie warsztaty prowadzone przez lokalnych liderów, stworzyła czytelnię internetową, działa tu galeria Pociąg, odbywa się piknik z udziałem grupy rycerskiej czy konkursy poświęcone zdrowiu i ekologii. Wśród planów na najbliższe lata jest   więcej miejsca dla czytelników, bardziej przyjazna przestrzeń i nowe rozwiązania techniczne, ale – jak pisze pani Magdalena – mury to nie wszystko.

Nudne biblioteki to już przeszłość 

Marta Bieława z Mediateki Szklana Pułapka w Zielonej Górze Biblioteka stworzyła miejsce spotkań zielonogórskich artystów, poszukiwania i odnajdywania pasji przez młodych ludzi, zorganizowała salę zabaw i edukacji dla dzieci oraz przestrzeń przyjazną dla osób starszych. Organizuje pikniki muzyczne na Wzgórzach Palmiarni, bookcrossing tuż obok Ratusza czy festiwal hiphopowy w zielonogórskim skateparku. Z kolei Grażynę Paździorny z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie wyróżniono m.in. za takie działania jak Edukacyjny Klub Kobiet, dla mieszkanek Dynowa, aby  mogły z nowymi umiejętnościami i energią wrócić na rynek pracy. We wniosku napisała: Mogę dalej inwestować w samą siebie, nie stoję w miejscu tylko się rozwijam, mam wpływ na kreowanie otoczenia. Książki, szkolenia, projekty, wyjazdy – a przede wszystkim ludzie! Zadowoleni ludzie, którzy są widocznym dowodem na to, że to co robię ma sens. Nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną!. Trzecią wyróżnioną jest Magdalena Schatt-Skotak z Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu. Na rozmowę o pracę w opolskiej bibliotece poszła po namowie babci. Kiedy słyszy, że “w Opolu nic się nie dzieje”, zachęca ludzi do wyjścia w miasto, najlepiej tropem miejsc pokazanych na Alternatywnej Mapie Opola, której jest współtwórczynią. Jej sztandarowy projekt to morderstwo w bibliotece, czyli gra detektywistyczna przyciągająca rokrocznie kilkaset osób, które wspólnie rozwiązują tajemnicę zbrodni. Ostatnie wyróżnienie Kapituła przyznała Katarzynie Heród z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego „GALERIA KSIĄŻKI” w Oświęcimiu. Jak sama mówi: obecnie pracuję w najlepszej bibliotece pod słońcem. Jej praca z dziećmi i młodzieżą to wciąż nowe pomysły, mnóstwo twórczej energii i zero nudy. Jako koordynatorka wolontariatu stworzyła wokół biblioteki grupę ludzi, którzy wspólnie organizują m.in. Oświęcimski Festiwal Gier - imprezę, na którą przyjechali ludzie z całej Polski. Swoją bibliotekę widzi jako miejsce, które ma wpływ na otaczającą je rzeczywistość, pełne ludzi z pasją i chęcią do współpracy. 

Wyróżnione panie oraz biblioteki, w których pracują otrzymują książki od Wydawnictwa Czarne.

O Konkursie

Stypendium im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy jej wnuczki – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki.  Jak sama mówi: Kiedy kilka miesięcy przed trzydziestymi urodzinami przyszedł mi do głowy pomysł stworzenia funduszu, nie do końca wierzyłam, że rzeczywiście uda nam się to zrobić. Dziś po raz trzeci przyznaliśmy nagrody, wiele osób i organizacji chce być częścią tej inicjatywy, rośniemy i to dobrze. I dodaje: Ale dla mnie osobiście najważniejszy moment to ten, kiedy latem siadam przed komputerem i zaczynam czytać dziesiątki wniosków, które do nas przychodzą każdego roku. To są naprawdę wspaniałe historie, często zabawne, czasem poruszające. Te kobiety mają w sobie siłę, która nie przestaje mnie zadziwiać i dlatego bardzo  się cieszę, że w tym roku udało nam się wydać kalendarz podsumowujący pierwsze dwa lata historii funduszu. Przed nami rok bibliotekarek! 

Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona na wiosnę 2015 roku.

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Partnerem wspierającym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Patronat honorowy nad Konkursem im. Olgi Rok objęła Pani Minister Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Dalsze informacje na stronie: www.projektbabcia.pl 

 

poniedziałek, 20 październik 2014 07:46

Przed nami rok bibliotekarek!

W niebanalny sposób Ania Rok, pomysłodawczyni konkursu dla bibliotekarek, dedykowanego swojej babci, postanowiła podsumować jego dwie edycje. Jedenaście bibliotekarek, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie im. Olgi Rok, doczekało się swojego kalendarza. Jego premiera już dziś.

Na kartach kalendarza, znajdują się kobiety, które nie zamykają się wśród bibliotecznych regałów, ale potrafią pociągnąć  za sobą ludzi, otworzyć im głowy i serca i zachęcić do wspólnego działania. Są one w różnym wieku, z różnymi historiami, z bardzo ciekawymi drogami prowadzącymi do zawodu bibliotekarki– mówi Ania Rok, pomysłodawczyni kalendarza.

Oprócz pięknych czarno-białych zdjęć autorstwa Julii Zabrodzkiej – fotografki, podróżniczki, autorki bloga „Zdjęcia kolorowe” – możemy w kalendarzu znaleźć osobiste historie każdej z Pań, dowiedzieć się, w jaki sposób zmieniają biblioteki w miejsca zachęcające do spotkań, realizowania własnych pomysłów, służące integracji młodszych ze starszymi i pełne społecznej energii. Na kartach kalendarza nie mogło zabraknąć również Olgi Rok, od której zaczęła się historia funduszu. 

Kalendarz został wydrukowany w limitowanym nakładzie 200 sztuk. Po jednym egzemplarzu trafi do 90 bibliotekarek, które nadesłały swoje zgłoszenia do III edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok. Ania Rok: Chcemy, aby historie koleżanek mogły je inspirować i dodawać otuchy w trudnych chwilach. Pozostałe egzemplarze, do wyczerpania zapasów, trafią do tych osób, które zdecydują się wesprzeć organizację kolejnej edycji konkursu.

Premiera kalendarza nastąpi podczas V Kongresu Bibliotek Publicznych „Cała naprzód!” 20 października w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Dalsze informacje na stronie: www.projektbabcia.pl 

 

 

poniedziałek, 11 sierpień 2014 08:10

Wspieraj fundusze wieczyste zarządzane przez Akademię

Wybierz wysokość darowizny

„Praktyki fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, montaż” to tytuł zwycięskiej pracy doktorskiej autorstwa Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor, nagrodzonej 16 czerwca w II edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Nagroda została przyznana z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół jednej z założycielek Olimpiady Polonistycznej - profesor Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald. Uroczystość poprowadził eseista, scenarzysta i krytyk filmowy - Michał Komar.

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodzili trzy prace doktorskie oraz przyznali trzy wyróżnienia. I nagrodę w wysokości 3500 zł otrzymała Magdalena Szczypiorska-Mutor za pracę pt. Praktyki fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, której promotorem był dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski. II nagrodę (Ex aequo) i po 2000 zł otrzymali: Łukasz Pawłowski, za pracę Zamiast epickiej syntezy. Problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, obronioną pod opieką prof. dr hab. Hanny Gosk oraz Piotr Rosół za Historię uwiedzionego podmiotu w pisarstwie Witolda Gombrowicza i Jeana Geneta, której promotorem był dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW. 

 

Wyróżnienia otrzymali:

Marta Brzezińska, Spektakl-granica-ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, 

Bartłomiej Lis, Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów. Socjologiczna analiza tożsamości płciowej mężczyzn homoseksualnych, obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Promotor: . dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr

Katarzyna Bielińska-Kowalewska,   Filozoficzne koncepcje praktyki i ich społeczno-polityczne implikacje w kręgu jugosłowiańskiej grupy „Praxis”, obroniona w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Promotor: prof. dr hab. Stanisław Czerniak

 

Zwycięską pracę doktorską wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli  przedstawiciele środowiska humanistycznego związani z Instytutem Badań Literackich PAN - prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Marek Zaleski,  dr hab.  Jan Kordys, prof. IBL PAN,  dr Tomasz Żukowski. Kapituła  wybrała najlepsze prace spośród  53 zgłoszonych w II edycji. Nagrody zostały sfinansowane z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół Inki Brodzkiej-Wald. 

Imieniny Inki były również okazją do spotkania z Magdaleną Tulli, laureatką Nagrody im. Kościelskich, trzykrotnie nominowaną do nagrody NIKE. Pisarka zaprezentowała fragment swojej nowej prozy.

Profesor Alina Brodzka-Wald wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, nie tylko dla studentów polonistyki. Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. Teraz, po jej odejściu, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szansę w kolejnych edycjach konkursu zostać wynagrodzeni za swoja pracę, dzięki wspaniałomyślności przyjaciół prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald, którzy założyli fundusz wieczysty jej imienia przy Akademii Rozwoju filantropii w Polsce.

 

wtorek, 10 czerwiec 2014 14:11

Jesteśmy dziś, jutro, zawsze

W 2009 roku w USA z inicjatywy Billa Gatesa i Warrena Buffetta wystartowała kampania „The Giving Pledge”. Panowie postanowili zachęcać innych bogaczy, aby przeznaczyli co najmniej połowę swojego majątku na filantropię. Miliarderzy i milionerzy zaczęli zakładać własne fundacje, przeznaczali coraz wększe pieniądze na działalność wybranych organizacji charytatywnych lub zmieniali testamenty. W Polsce nie każdy ma pomysł, jak pomagać innym, a tym samym zostawić coś naprawdę wartościowego po sobie. Czasem wystarczy skorzystać z gotowych rozwiązań. Jednym z nich są Fundusze Wieczyste, które mają wiele wspólnego z inicjatywą Warrena Buffeta i Billa Gatesa.

PRL nie zaszkodził dobroczynności 

Tradycja powoływania funduszy odradza się po trudnych latach biedy w Polsce Ludowej. Zamiast jednorazowych akcji charytatywnych darczyńcy coraz częściej wybierają możliwość długotrwałego wspierania wybranych przez siebie konkretnych celów, całkowicie dostosowanych do ich priorytetów. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Taka forma działalności dobroczynnej pomaga wspierać potrzeby, które nie zawsze są zauważane przez media i opinie publiczną. Czasem problem widzimy tylko my i wtedy warto pomyśleć nad założeniem swojego funduszu wieczystego. Najlepiej z grupą przyjaciół lub rodziną. Nie trzeba być miliarderem, żeby pomagać. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizując kampanię „Jesteśmy dziś, juro, zawsze” od 2010 roku, zachęca Polaków do powrotu do tradycji przerwanej przez okres PRL-u. Przed wojną darczyńcy bardzo często zakładali fundusze wieczyste, aby pomagać tym, którzy w ich ocenie tego naprawdę potrzebowali. Akademia prowadzi obecnie siedem funduszy – każdy z nich wspiera inne cele i każdy został założony w wyniku innych okoliczności. 

Fundusze wieczyste on-line

Na potrzeby kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” powstała nowa strona internetowa www.funduszewieczyste.pl, na której można znaleźć inspirujące przykłady funduszy w Polsce oraz historię tej formy dobroczynności. Jak mówi Paweł Łukasiak: Przede wszystkim na stronie funduszy można znaleźć piękne historie ludzkie. Mamy tu Inkę Brodzką –Wald, współzałożycielkę Olimpiady Polonistycznej, której przyjaciele chcieli, aby po swojej śmierci nadal „wspierała” młodych zdolnych naukowców, tak, jak robiła to za życia. Mamy wyjątkową historię Ani Rok, która z pamiętników dowiedziała się, jak wyjątkową bibliotekarką i społeczniczką była jej Babcia Olga. Niezwykłą genezę ma również Fundusz im. Pawła Kryszczyszyna wspierający dzieci pracowników firmy Microsoft. Zapraszamy na naszą stronę – takich niezwykłych historii jest więcej.

 

***

 

„Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” to kampania społeczno-edukacyjna, której zadaniem jest propagowanie idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania wystartowała w 2010 roku. Stoi za nią Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem Strategicznym jest zaś Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności. Akademia jest odpowiedzialna za bezpieczne inwestowanie środków przeznaczonych na fundusze wieczyste. Przynajmniej raz na rok przygotowywane jest sprawozdanie z zarządzania i wykorzystania środków. Na życzenie darczyńcy Akademia może współpracować z mediami, prowadzić kampanie informacyjne na temat funduszu na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych lub też przygotować teczkę, czyli komplet materiałów (ulotki, raporty, wizytówki) o ustanowionym funduszu.