„Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” to kampania społeczno-edukacyjna, której zadaniem jest propagowanie idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania wystartowała w 2010 roku. Stoi za nią Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem Strategicznym jest zaś Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności.

Cel kampanii stanowi nie tylko propagowanie samej idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych, ale przede wszystkim jak najszersza edukacja na temat ich zakładania i zarządzania. To ważne, bo tradycja funduszy wieczystych zaczyna się w Polsce powoli odradzać. Fundusze wieczyste już od kilku lat zakładane są przy Akademii, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach pozarządowych. 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prowadzi obecnie następujące fundusze wieczyste: Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna, Fundusz Wieczysty „Pozytywka”, Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej” oraz Fundusz Wieczysty „Agrafka”. Wszystkie wpłaty na rzecz funduszy wieczystych są wyodrębnione w systemie finansowo-księgowym i dostępne dla darczyńców. Akademia jest także odpowiedzialna za bezpieczne inwestowanie środków przeznaczonych na fundusze wieczyste. Przynajmniej raz na rok przygotowywane jest sprawozdanie z zarządzania i wykorzystania środków. Na życzenie darczyńcy Akademia może współpracować z mediami, prowadzić kampanie informacyjne na temat funduszu na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych lub też przygotować teczkę, czyli komplet materiałów (ulotki, raporty, wizytówki) o ustanowionym funduszu.

Ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych prezentujemy na seminariach i konferencjach. Popularnością cieszą się też konsultacje z organizacjami zainteresowanymi zbudowaniem kapitału żelaznego, jak również z osobami, które chcą się zaangażować w działalność dobroczynną. Do kampanii zaproszono blisko 20 partnerów. Są to firmy oraz organizacje pozarządowe posiadające lokalne fundusze wieczyste (m.in. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Nidzicki Fundusz Lokalny czy Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika).

Kampania „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” świetnie wpisuje się w nurt nowoczesnej dobroczynności. W 2009 roku z inicjatywy Billa Gatesa i Warrena Buffetta wystartowała kampania „The Giving Pledge” (www.givingpledge.org). Jej celem jest zachęcanie ludzi zamożnych, aby przeznaczyli co najmniej połowę swojego majątku na filantropię. Przyłączenie się do kampanii nie pociąga za sobą skutków prawnych, jest tylko moralnym zobowiązaniem do podzielenia się pieniędzmi teraz lub po śmierci. Także sposób wykorzystania oddanych środków jest dowolny – miliarderzy mogą zakładać własne organizacje lub przeznaczać pieniądze na działalność wybranych organizacji charytatywnych.

Loading...