Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej

O Funduszu

Grażyna Gęsicka była mądrą, pracowitą, skutecznie działającą kobietą. Była wspaniałym człowiekiem, naukowcem, ekspertem i politykiem. Otwarta na ludzi, zawsze działała i myślała w kategoriach państwa i dobra kraju. Aby podziękować za całokształt działalności oraz zachować o Niej pamięć jak najdłużej, przyjaciele i współpracownicy utworzyli Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej zarządzany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundusz ten pozyskuje darowizny, które są przeznaczane na stypendia dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i społeczności wiejskich.

Aby zwiększyć efektywność działań, utworzono Fundusz Stypendialny, w ramach którego realizowany jest konkurs „Młodzieżowy Animator”. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany w swoich społecznościach lokalnych. Konkurs ma na celu wyłonienie zaangażowanych społecznie osób, promocję cennych inicjatyw oraz aktywizowanie społeczeństwa do budowania dobra wspólnego. Nagrodą w Konkursie jest stypendium im. Grażyny Gęsickiej.

Rada Funduszu wieczystego im. Grażyny Gęsickiej:

 • Klara Gęsicka– córka Grażyny Gęsickiej,
 • Jerzy Kwieciński– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
 • Michał Boni– poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Henryk Wujec– doradca ds. społecznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2015,
 • Barbara Margol – Nidzicki Fundusz Lokalny,
 • Krzysztof Margol – Nidzicka Fundacja rozwoju „Nida”,
 • Irena Gadaj – Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,
 • Krystyna Gurbiel – prawniczka, uczędnik państwowy,
 • Paweł Łukasiak– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • Zenon Szacherski – Działdowska Agencja Rozwoju S.A.,
 • Władysław Ortyl– Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Abp Andrzej Dzięga– Metropolita Szczecińsko-Kamieński,
 • Stanisław Ożóg– Poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Dariusz Bajkowski– Polski Związek karate Fudokan,
 • Ks. Jan Drob – Fundacja Nowego Tysiąclecia Polska,
 • Witold Krochmal – polski polityk i samorządowiec,
 • Wojciech Arkuszewski – polski polityk,
 • Janusz Zaleski – polski inżynier, nauczyciel akademicki
 • Tadeusz Wrona– Politechnika Częstochowska,
 • Bogdan Kawałko – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
 • Bożena Cebulska – Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie,
 • Tadeusz Donocik– Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Sławomir Spaczyński– Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ze wspomnień Jerzego Kwiecińskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego za czasów rządu Kazimierza Marcinkiewicza i członka Rady Funduszu – wynika, że Grażyna Gęsicka była nie tylko wspaniałym człowiekiem wielkiego formatu, mocno zaangażowanym działaczem społecznym, uznanym ekspertem, ale przede wszystkim bliskim przyjacielem, na którego zawsze mogliśmy liczyć i z którego wiedzy i mądrości mogliśmy czerpać. Była osobą bardzo silnie zorientowaną na przyszłość, na rzecz rozwoju nowoczesnej Polski i wzmacniania jej pozycji w Europie i w świecie. Wiedziała, że droga do tego celu prowadzi przede wszystkim poprzez rozwój społeczno-gospodarczy. W polityce gospodarczej działała w sposób nietradycyjny i niezwykle nowoczesny. Rozumiała rolę przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz regionalizacji i decentralizacji państwa. 

Grażyna Gęsicka w latach 2005-2007 posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i ceniona – również przez opozycję – Minister Rozwoju Regionalnego, doktor socjologii i były pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. Autorka i współautorką wielu książek oraz ponad 30 artykułów w polskich i zagranicznych książkach i czasopismach naukowych. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku.

Moja Mama była zawsze pełna wiary w możliwości zwykłych ludzi. Nie tyle tych, którzy zasiadają na samej górze, na eksponowanych stanowiskach i mają moc zmieniania świata, ale takich zwykłych ludzi, z małych miasteczek i wsi, którzy swoim entuzjazmem i zapałem potrafią „góry przenosić”.

Klara Gęsicka

Jak wesprzeć Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej?

Nagrodą w Konkursie „Młodzieżowy Animator” jest stypendium im. Grażyny Gęsickiej, które jest wypłacane ze środków Funduszu. Skala udzielanej pomocy w sposób istotny zależy od wsparcia ze strony darczyńców.

Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea Funduszu, zapraszamy do jego wsparcia. Można to zrobić w następujący sposób:

•    wpłata na konto funduszu
Przekaż darowiznę na konto bankowe nr
89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (Getin Noble Bank SA),
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
W tytule przelewu wpisz:
darowizna na cele statutowe – Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej

•    wsparcie rzeczowe, np. w postaci nagród rzeczowych przyznawanych w ramach konkursu,
•    wsparcie w promocji funduszu i jego celów, np. poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie.

Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 16 lub adresem e-mail  e.dmochowska@filantropia.org.pl.

Loading...