Fundusz Wieczysty Gwiazd Dobroczynności

O Funduszu

Celem Funduszu Gwiazd Dobroczynności jest wsparcie cennych i wartościowych projektów społecznych oraz promocja działań dobroczynnych osób publiczne znanych. Dzięki dotychczasowym edycjom Konkursu o tytuł „Gwiazd Dobroczynności”, naszym Partnerom, darczyńcom oraz gościom Bali Charytatywnych, Fundusz zasiliło już 300 tyś zł. Fundusz Gwiazd Dobroczynności to Fundusz Wieczysty. Oznacza to, że część kwoty przekazywanej na Fundusz przeznaczona jest na bieżącą działalność i realizację jego celów społecznych. Część jest inwestowana i pomnażana, aby suma przeznaczona na pomoc była jeszcze wyższa.

Procedura rozdysponowania środków

Cały dochód z Konkursu o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” oraz Balu Charytatywnego Gwiazd Dobroczynności przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności. To dzięki dotychczasowym edycjom Konkursu oraz dotychczasowym Balom Charytatywnym na koncie Funduszu zgromadzono już ponad 640 tyś zł. W latach 2009 – 2011 Fundusz Gwiazd Dobroczynności, działał pod nazwą Funduszu Pozytywka i wspierał najlepsze projekty, których adresatem były dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu. Mając na uwadze dynamiczne i zmieniające się otoczenie społeczne oraz rosnące potrzeby różnorodnych grup społecznych, zdecydowaliśmy się rozszerzyć działania Funduszu. Od 2012 roku zmienił on swoją nazwę na Fundusz Wieczysty Gwiazd Dobroczynności, a środki finansowe zgromadzone na jego koncie przeznaczone zostaną na wsparcie cennych i wartościowych projektów społecznych. Dlaczego Fundusz Gwiazd Dobroczynności? Dlatego, że bez Dobroczynnych Gwiazd – osób publicznie znanych, których piękne działania na rzecz innych, co roku mamy przyjemność nagłaśniać i promować nasz Fundusz nie mógłby powstać. Z tego również powodu decyzyjność w sprawie rozdysponowania środków Funduszu chcemy powierzyć Dobroczynnym Gwiazdom. Każdy z Laureatów IV Edycji Konkursu otrzyma czek o wartości 10 tyś zł, który przekaże na rzecz wybrany przez sienie cel społeczny. Wierzymy, że osoby o tak pięknych sercach dokonają najlepszego wyboru.

Rada Funduszu

Dbamy o zasady przejrzystość oraz jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków Funduszu. Dlatego pieczę nad nim powierzyliśmy Radzie Funduszu, w której zasiadają przedstawiciele świata mediów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych cieszącym się autorytetem i zaufaniem społecznym. W Radzie Funduszu zasiadają:

Przedstawiciele mediów: 

 • Piotr Gąsowski, Aktor, prezenter telewizyjny Telewizji TVN
 • Jerzy Karwelis, Dyrektor Marketingu Axel Springer
 • Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji TVN
 • Agata Młynarska, Menadżer Nowych Projektów w Telewizji Polsat
 • Anna Popek, Dziennikarka Programu 2 Telewizji Polskiej
 • Nina Terentiew, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat

Przedstawiciele przedsiębiorców: 

 • Renata Juszkiewicz, Dyrektor Przedstawicielstwa METRO GROUP w Polsce
 • Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen
 • Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych
 • Michał Szubski, Prezes Zarządu PGNiG
 • Maciej Szwarc, Prezes Zarządu Axa Polska
 • Andrzej Wyrzykowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Lekam

Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

 • Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Elżbieta Łebkowska, Członek Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Paweł Łuksiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Historia działań Funduszu 

W latach 2009 – 2011 Fundusz Gwiazd Dobroczynności działał pod nazwą Funduszu „Pozytywka” i wspierał edukację i integrację społeczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Środki Funduszu rozdysponowywane były w corocznych konkursach – Konkursach Grantowych „Pozytywka”.  W wyniku dwóch edycji Konkursu Grantowego „Pozytywka”, granty o wartości 10 tyś zł każdy otrzymało w sumie 10 organizacji pozarządowych z całej Polski. Dzięki temu: 

 • 128 dzieci z niepełnosprawnością słuchu wzięło udział w zajęciach i warsztatach realizowanych w ramach projektów finansowanych przez Fundusz „Pozytywka”
 • 9 uzdolnionych niesłyszących uczniów i studentów otrzymało stypendia naukowe
 • Powstał  pierwszy w Polsce zeszyt edukacyjny dla niesłyszących dwulatków z wykorzystaniem znaków języka migowego
 • Przeprowadzono 319  godzin warsztatów i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu oraz ich rodzin
 • Zrealizowano 5 filmów edukacyjnych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchu oraz 3 filmy edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu dotyczących bezpieczeństwa w Internecie
 • 8 dzieci w wieku 1, 5 -7 lat, po wszczepie implantu ślimakowego, zostało objętych indywidualną rehabilitacją słuchu i mowy
 • 20 niesłyszących nastolatków wzięło udział w warsztatach fotograficznych, zakończonych wystawą „Fotografia w ciszy”
 • Powstał pierwszy w Polsce słownik „Piłka Nożna” Słowniczek polsko-migowy, migowo-polski
 • Odbył się specjalny koncert dla 200 osobowej niesłyszącej publiczności
 • Nakręcono 7 filmów instruktażowych dla rodziców niesłyszących dzieci
 • Odbył się 1 przegląd filmów nakręconych przez niesłyszącą młodzież i opracowano mini słownik polskiego języka migowego w celu popularyzacji filmów powstałych w trakcie warsztatów film

Jak wesprzeć Fundusz Wieczysty Gwiazd Dobroczynnośc?

Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea funduszu zapraszamy do jego wsparcia. Można to zrobić w następujący sposób:

Loading...