Rodzinne

Fundusz Wieczysty „Agrafka”

Program stypendialny 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne czekamy do 15 lipca 2020 roku. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego. Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania. Stypendium…

Fundusz Wieczysty Rodziny Chełmickich

10 Listopada 1859 roku Ignacy Chełmicki wraz z małżonką Kordulą Lasockic Chełmicką, po uzyskaniu dochodu ze sprzedaży części dóbr dziedzicznych Okalewie utworzyli Fundusz Wieczysty w cel zapewnienia odpowiedniego wykształcenia przyszłych pokoleń. Akt założenia Funduszu Wieczystego mówił, iż „sumę rubli srebrem trzydzieści tysięcy jako nie przechodzącą, jednej czwartej części, prawnie rozporządzalnej z ogólnego swego majątku, a przynoszącą, w procencie pięć od stu dochodu rocznego rubli srebrem tysiąc pięćset, przeznaczają na kształcenie trzech młodzieńców najbliższych krewnych ze swej familii”, którzy odznaczali się wybitnymi zdolnościami, moralnością i pilnością. Małżonkowie Chełmiccy chcieli, aby wszystkie trzy stypendia udzielane były od chwili rozpoczęcia nauki w gimnazjum, do czasu zakończenia nauki na uniwersytecie krajowym lub zagranicznym. Wybór kandydata do stypendium należał do Rady Familijnej, składającej się z trzech członków rodziny najbliższych założycielom. Według zapisów Aktu założenia Funduszu Wieczystego, środki były lokowane w banku lub innych kasach oszczędnościowych, aby przynosić wymierne korzyści. Ponadto, w przypadku braku kandydata do…
Loading...