Fundusz im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald

XII edycja konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald rozstrzygnięta!

W tegorocznej edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald zostały nagrodzone cztery prace doktorskie, a pięć otrzymało wyróżnienie. Nagrody zostały przydzielone równorzędnie w dwóch stopniach.

Nagrody Pierwsze otrzymali:

 • dr Katarzyna Szymańska
  za pracę
  „WAPIENNIK/KALKWERK THOMASA BERNHARDA REPOZYTORIUM MYŚLENIA PRZECIWTOTALITARNEGO”
  obronioną w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 • dr Magdalena Ukrainets
  za pracę
  „Wybrane problemy tłumaczenia poezji Bolesława Leśmiana na języki czeski, słowacki, rosyjski i ukraiński”
  obronioną w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Promotor: prof. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
 • dr Krzysztof Sztafa
  za pracę
  „Faza istnienia. Liryka Tomasza Pułki”
  obronioną w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Czeczot

Nagrodę Drugą otrzymała:

 • dr Karolina Koprowska
  za pracę
  „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Projekty tożsamościowe w polskiej i żydowskiej literaturze”

  obronioną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Kapituła konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald przyznała również pięć wyróżnień.

Otrzymali je:

 • dr Łukasz Kowalik
  za pracę: Analiza i konstrukcja pojęcia wyobraźni
  Uniwersytet Warszawski
 • dr Anastazja Lisowska
  za pracę: Wizerunki Innego we współczesnych opowieściach polsko-ukraińskiego pogranicza
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Maciej Nawrocki
  za pracę: „Sarmatyzm”: historia pojęcia
  Uniwersytet Jagielloński
 • dr Mateusz Pytko
  za pracę: Po-twory Leo Lipskiego. Archeologia wyobraźni artystycznej
  Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Warska
  za pracę: Bruno Schulz idzie do szkoły. Biografia tematyczna
  Uniwersytet Gdański

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności.
W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2022 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

 • dr hab. Grażyna Borkowska – profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich PAN, prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
 • dr hab. Maryla Hopfinger- Amsterdamska – profesor nauk humanistycznych
 • dr hab. Jan Kordys, profesor IBL PAN – profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Marek Zaleski – profesor nauk humanistycznych, krytyk literacki
 • dr hab. Tomasz Żukowski, profesor IBL PAN – profesor w Instytucie Badań Literackich PAN
 • dr Anna Gutkowska – inicjatorka i założycielka Funduszu Wieczystego

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

***

Kontakt:

Magdalena Spadarzewska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

tel.  22 622 01 22

m.spadarzewska@filantropia.org.pl

Pobierz załączniki:

O Funduszu

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej – Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Założycielką funduszu jest dr Anna Gutkowska. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Od dziesięciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów.
Należą do nich:
• prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
• prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
• prof. dr hab. Jan Kordys – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
• prof. dr hab. Marek Zaleski – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
• prof. dr hab. Tomasz Żukowski – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Sylwetka
prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego.
W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 – doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 – stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi.
Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności – ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych.

Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2023 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI „Zostańcie z nami!” od samego początku jego istnienia – wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

Jak wesprzeć Fundusz im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald?

Darowizna na konto bankowe nr 89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (Velo Bank), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.  

W tytule przelewu wpisz: „darowizna – Fundusz Wieczysty im. Aliny Brodzkiej-Wald”

Poprzednie edycje

XI edycja

Laureaci XI edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

NAGRODA I (równorzędne)

dr Agata Szulc-Woźniak
za pracę
Joanna Pollakówna. Largo
obronioną w Instytucie Filologii Polskiej  Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

dr Justyna Koszarska-Szulc
za pracę
„Wierny własnemu rozdarciu”. Problematyka tożsamościowa w twórczości Artura Sandauera
obronioną w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Promotor: prof. Anna Nasiłowska-Rek

dr Sara Akram
za pracę
Narracja o WOJNIE w reportażach Wojciecha Jagielskiego. Perspektywa lingwistyczno-kulturowa
obronioną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Promotor: prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.

NAGRODA II (równorzędne)

dr Karolina Kostyra
za pracę
Tajemne życie przedmiotów. Topografia pokoju dziecięcego w kinie fantastycznym lat osiemdziesiątych

obronioną w Instytucie Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek

dr Jędrzej Krystek
za pracę
Makryna Mieczysławska w utworach i dokumentach polskiego romantyzmu
obronioną na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Promotor: prof. dr. hab. Jerzy Fiećko

WYRÓŻNIENIA

dr Katarzyna Nowaczyk-Basińska
za pracę: NIEŚMIERTELNOŚĆ. Technokulturowe strategie współczesności.

dr Anna Kujawska-Kot
za pracę: Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie

dr Aleksandra Żurek-Huszcz
za pracę: Imiona i nazwiska konwertytów z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826-1850)

dr Agata Iżykowska-Uszczyk
za pracę: Kulturowe przemiany intymności na przykładzie polskiej sztuki współczesnej w XXI wieku

 

X edycja

W X edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald zostały nagrodzone cztery prace doktorskie, a dwie otrzymały wyróżnienie.

Pierwszą Nagrodę otrzymała doktor Iza Mrzygłód za pracę „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym”. Doktorat powstał na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski; promotorem był prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej.

Drugą Nagrodę zdobyła rozprawa doktor Aleksandry Kil-Matlak „Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Fiszki jako aparat poznania humanistycznego”. Praca została napisana na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej promotorem była prof. dr hab. Dorota Wolska.

Drugą Nagrodę ex aequo otrzymała doktor Daria Nowicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Konstelacje Andrzeja Wróblewskiego: archiwum, imaginarium, recepcja”. Jej promotorem była prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany.

Trzecią Nagrodę otrzymał doktor Bartosz Swoboda z Uniwersytetu Opolskiego za pracę „Od doświadczenia estetycznego do doświadczenia języka. Ekfraza w polskiej literaturze modernistycznej”; promotorem pracy była prof. dr hab. Irena Jokiel.

Kapituła konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald przyznała również dwa wyróżnienia.

Wyróżnienie otrzymała doktor Agnieszka Witkowska-Krych za pracę „Dziecko wobec zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim”. Rozprawa doktorska powstała na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki. Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Małgorzata Szpakowska.

Wyróżnienie otrzymała również doktor Agnieszka Muchacka-Cymerman za pracę  „Profesjonalny rozwój nauczyciela. Psychopedagogiczne studium porównawcze”. Jej promotorem była prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

IX edycja

Nagrody:

 • doktor Gabriela Jarzębowska za pracę „Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa”. Doktorat powstał na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; promotorami byli prof. Ewa Domańska oraz prof. Andrzej Elżanowski.
 •  doktor Michał Koza „Troska, podmiot, nomadyczność. Dyskursy etyczne literatury polskiej po 1989 roku”. Praca została napisana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej promotorem był dr hab. Andrzej Zawadzki.
 • doktor Tomasz Szczepanek z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Sztuka porażki – emancypacja polityczna poprzez praktykę artystyczną na przykładzie sztuki queerowej”. Jej promotorem była prof. dr hab. Iwona Lorenc.

Wyróżnienia:

 •  doktor Karolina Górniak-Prasnal za pracę „Otwieranie wszechświata”. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka”. Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotorem był dr hab. Tomasz Bilczewski.
 • doktor Alicja Bartnicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę  „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler – jego wizja i rola w budowaniu aryjskiego imperium „Tysiącletniej Rzeszy”. Jej promotorem był prof. dr hab. Jacek Wijaczka.
VIII edycja

W VIII edycji trzy prace doktorskie z dziedziny humanistyki zdobyły nagrody w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

Kapitula przyznała ex aequo dwie nagrody pierwsze.

Nagrodę pierwszą otrzymała doktor Katarzyna Rembacka za pracę „Leonard Borkowicz (1912-1989). Biografia polityczna”. Doktorat powstał w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; promotorem był prof. dr hab. Jerzy Eisler.

 Nagrodę pierwszą ex aequo zdobyła rozprawa doktor Karoliny Panz „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej – głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia”. Praca została napisana w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promotorem była dr hab. Małgorzata Melchior. Promotorem pomocniczym pracy był dr Łukasz Mikołajewski.

 Drugą nagrodę otrzymała doktor Rozalia Wojkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki”. Jej promotorem był prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn.

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2019 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys –  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski –  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    dr hab. Tomasz Żukowski–  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

oraz

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego

VII edycja

17 czerwca 2019 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów laureatom oraz wyróżnionym w VII edycji Konkursu im. prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald.

Oto lista laureatów oraz wyróżnionych:

I miejsca (równorzędnie)

dr Agata Zborowska, za pracę pt.: „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944–1949) – ich pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej.”

dr Jan Borowicz, za pracę pt.: „Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.”

dr Justyna Schollenberger, za pracę pt.: „Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina.”

II miejsca (równorzędnie)

dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska, za pracę pt.: „Wykładniki modalności deontycznej w polskim i fińskim języku prawa.”

dr Michał Przeperski, za pracę pt.: „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej.”

dr Rozalia Słodczyk, za pracę pt.: „Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku.”

Wyróżnienia

dr Olga Szmidt, za pracę pt.: Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku.”

dr Olga Kielak, za pracę pt.: „Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w polskiej tradycji ludowej.”

dr Łukasz Moll, za pracę pt.: „Granice europejskiego uniwersalizmu w perspektywie poststrukturalistycznej filozofii politycznej.”

dr Agnieszka Cierpich, za pracę pt.: „Status i funkcje elementów angielskich w języku Polaków zatrudnionych w wybranych korporacjach międzynarodowych.”

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, za pracę pt.: „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku.”

dr Kamil Pietrowiak, za pracę pt.: „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych.”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

VI edycja

W roku 2018 nagrody w Konkursie zdobyły aż cztery prace dotyczące współczesności z dziedziny humanistyki. Konkurs jest częścią Funduszu Wieczystego, który upamiętnienia profesor Alinę „Inkę” Brodzką-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. 

Pierwszą nagrodę otrzymała Pani Katarzyna Kułakowska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzona praca nosi tytuł „Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy doświadczeń jego uczestniczek”.  Promotorem pracy był profesor dr. hab  Grzegorz Godlewski.

Kolejną nagrodę otrzymała Pan Konrad Matyjaszek z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Produkcja „przestrzeni żydowskiej” w miastach dawnej i współczesnej Polski” Promotorem pracy była dr hab. Irena Grudzińska-Gross oraz dr Elżbieta Janicka.

Tytuł kolejnej nagrodzonej pracy to „Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie” autorstwa Pana Pawła Bema z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jej promotorem był prof. dr hab. Piotr Mitzner.

Czwartą nagrodę odebrała Pani Marianna Lis z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł nagrodzonej pracy to „Elementy tradycji i obszary poszukiwań we współczesnym wayangu Jawy Środkowej.” Promotorem pracy była prof. IS PAN dr hab. Danuta Kuźnicka.

Konkurs jest częścią Funduszu wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2017 r.

V edycja

V edycja Konkursu trwała od 2 lutego do 20 czerwca 2017 r. Pierwszym etapem Konkursu był nabór wniosków zakończony 27 lutego 2017 r. Do tego czasu kandydaci przesłali 17 zgłoszeń.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodzili cztery prace doktorskie. „Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa w perspektywie antropologii pamięci” to pierwsza nagrodzona praca. Jej autorem jest doktor Paweł Dobrosielski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a promotorem był profesor dr. hab. Roch Sulim.

Drugą nagrodę główną otrzymała Pani Joanna Mroczkowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Polityka smaku. Rola jedzenia w tworzeniu, podtrzymywaniu i negocjowaniu więzi społecznych i rodzinnych w Dąbrowie Białostockiej i okolicach Jej promotorem była prof. dr hab. Magdalena Zowczak.

Tytuł kolejnej nagrodzonej pracy to „Uniwersytet w modernizującym się mieście przemysłowym. Przypadek Łodzi (1945-1980)” autorstwa Pani Agaty Zyziak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jej promotorem był dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ.

Jako ostatnia, nagrodę odebrała Pani Claudia Snochowska-Gonzalez z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Postkolonialna lektura współczesnej polskiej powieści na przykładzie utworów Andrzeja Stasiuka i Doroty Masłowskiej.” Promotorem pracy była prof. Joanna Tokarska-Bakir.

IV edycja

Aż dwie prace doktorskie z dziedziny humanistyki dotyczące współczesności zdobyły w tym roku nagrodę w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Kapituła konkursu przyznała również dwa wyróżnienia.  Konkurs jest częścią Funduszu Wieczystego założonego w celu upamiętnienia profesor Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. Nagrody wręczono 16 czerwca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

„Lektura jako spotkanie. Stanisława Brzozowskiego czytania Cypriana Norwida, Giambattisty Vica i Johna Henry’ego Newmana” to pierwsza nagrodzona praca autorstwa doktor Elizy Kąckiej z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promotorem był profesor Andrzej Mencwel – polski historyk literatury oraz krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog kultury, eseista, publicysta.

Drugą nagrodę główną otrzymał doktor Łukasz Biskupski z Uniwersytetu SWPS. Tytuł nagrodzonej pracy to „Prosto z ulicy. Materialistyczna analiza kulturoznawcza szerokiego obiegu sztuk wizualnych na przykładzie street artu”. Jej promotorem była prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska – filozofka, kulturoznawczyni, autorka wielu książek.

Kapituła przyznała również wyróżnienia. Otrzymali ją doktor Aneta Nisiobęcka za pracę pt. „Reemigracja Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945 – 1950” pod kierunkiem Profesor Grażyny Marii Pasztor. Drugie wyróżnienie przyznano doktor Małgorzacie Smoleń z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Studia Filmowe „Kronika” i „Wir” na tle polskiego filmu dokumentalnego po 1989 roku.  Promotorem pracy była dr hab. Jadwiga Hučková.

Konkurs jest częścią Funduszu wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2015 r.

Zwycięzcę wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli:

 prof. dr hab. Grażyna Borkowska – kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,

 prof. dr hab. Maryla Hopfinger- Amsterdamska – profesor nauk humanistycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

• prof. dr hab.  Jan Kordys – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,

 prof. dr hab. Marek Zaleski – literaturoznawca,  krytyk literacki, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Polskiego PEN Clubu,

• dr Tomasz Żukowski – adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Przyznaję – werdykt nie był łatwy. Po pierwsze, zaskoczyła nas liczba prac, które zgłoszono do konkursu. Po drugie, co szczególnie ważne i cenne, właściwie wszystkie prace reprezentowały wysoki poziom. Spieraliśmy się gorąco i długo, by jednak dojść do wspólnych ustaleń. Ostatecznie zdecydowaliśmy, by nagrodzić cztery prace – przyznaliśmy dwie nagrody ex equo w wysokości 4 000 zł każda oraz dwa wyróżnienia – mówi dr Tomasz Żukowski, członek Kapituły Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

III edycja

I nagrodę otrzymała Natalia Gruenpeter, Czas, ciało, pamięć. Fotografia w paradygmacie kina  – promotor: Prof. zw. dr hab. ANDRZEJ GWÓŹDŹ
II nagrodę otrzymały:
Wojtas Tatiana,  „Problemy w polsko-rosyjskim komunikowaniu się na przykładzie mieszanych związków małżeńskich i nieformalnych”   – promotor: prof. dr hab. Lech Jacek Mróz
Kaczmarek Olga, „Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna”    – promotor: Grzegorz Godlewski

Wyróżnienia otrzymali:
Mach Anna   Poetyka postpamięci i etyka świadka-spadkobiercy Zagłady w polskiej literaturze najnowszej  – promotor:  Prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
Dzikowski Marcin  Projekty „nowego człowieka” w wybranych powieściach końca XIX i początku XX wieku w kręgu kulturalizmu. Próba rozpoznania  – promotor: MARIA JOLANTA OLSZEWSKA
Taczyńska Katarzyna,  Obraz Goli otok w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku  – promotor:  dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW

II edycja

II edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

„Praktyki fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, montaż” to tytuł zwycięskiej pracy doktorskiej autorstwa Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor, nagrodzonej 16 czerwca w II edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Nagroda została przyznana z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół jednej z założycielek Olimpiady Polonistycznej – profesor Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald. Uroczystość poprowadził eseista, scenarzysta i krytyk filmowy – Michał Komar.

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodzili trzy prace doktorskie oraz przyznali trzy wyróżnienia. I nagrodę w wysokości 3500 zł otrzymała Magdalena Szczypiorska-Mutor za pracę pt. Praktyki fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, której promotorem był dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski. II nagrodę (Ex aequo) i po 2000 zł otrzymali: Łukasz Pawłowski, za pracę Zamiast epickiej syntezy. Problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, obronioną pod opieką prof. dr hab. Hanny Gosk oraz Piotr Rosół za Historię uwiedzionego podmiotu w pisarstwie Witolda Gombrowicza i Jeana Geneta, której promotorem był dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Marta Brzezińska, Spektakl-granica-ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź,

Bartłomiej Lis, Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów. Socjologiczna analiza tożsamości płciowej mężczyzn homoseksualnych, obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Promotor: . dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr

Katarzyna Bielińska-Kowalewska,   Filozoficzne koncepcje praktyki i ich społeczno-polityczne implikacje w kręgu jugosłowiańskiej grupy „Praxis”, obroniona w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Promotor: prof. dr hab. Stanisław Czerniak

 

Zwycięską pracę doktorską wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli  przedstawiciele środowiska humanistycznego związani z Instytutem Badań Literackich PAN – prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Marek Zaleski,  dr hab.  Jan Kordys, prof. IBL PAN,  dr Tomasz Żukowski. Kapituła  wybrała najlepsze prace spośród  53 zgłoszonych w II edycji. Nagrody zostały sfinansowane z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół Inki Brodzkiej-Wald.

Imieniny Inki były również okazją do spotkania z Magdaleną Tulli, laureatką Nagrody im. Kościelskich, trzykrotnie nominowaną do nagrody NIKE. Pisarka zaprezentowała fragment swojej nowej prozy.

Profesor Alina Brodzka-Wald wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, nie tylko dla studentów polonistyki. Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności – ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. Teraz, po jej odejściu, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szansę w kolejnych edycjach konkursu zostać wynagrodzeni za swoja pracę, dzięki wspaniałomyślności przyjaciół prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald, którzy założyli fundusz wieczysty jej imienia przy Akademii Rozwoju filantropii w Polsce.

I edycja

Wyniki I edycji 

16 czerwca w Pałacu Staszica zostały ogłoszone wyniki Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodziły najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności. Uroczystość poprowadziła Ewa Wilk, publicystka tygodnika POLITYKA.

W konkursie nagrodzono trzy prace – przyznano nagrodę główną w oraz wyróżnienie pierwszego i wyróżnienie drugiego stopnia.

Wyróżnienie drugiego stopnia i nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymał dr Sebastian Jagielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę doktorską  „Męskie pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym”.  Promotorem pracy był prof. Tadeusz Lubelski.

Wyróżnienie pierwszego stopnia i nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała dr Matylda Szewczyk z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła przyznała to wyróżnienie za pracę „Wirtualne obrazy. Analiza kategorii wirtualności w wybranych praktykach artystycznych współczesnego kina”. Promotorem pracy była prof. Małgorzata Szpakowska.

Nagrodę główną w wysokości 5000 zł otrzymała dr Justyna Budzik z Uniwersytetu Śląskiego, która została doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa dzięki rozprawie o magii kina. Tytuł nagrodzonej pracy to: „Sensorium kina. Ku antropologii doznania kinematograficznego”. Promotorem pracy był Profesor Andrzej Gwóźdź, szef Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. 

Zwycięzcę wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to:

 • prof. dr hab. Grażyna Borkowska – kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
 • prof. dr hab. Maryla Hopfinger– Amsterdamska – profesor nauk humanistycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • prof. dr hab.  Jan Kordys – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Marek Zaleski – krytyk literacki, eseista i publicysta, oraz członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich  Polskiej Akademii Nauk
 • dr Tomasz Żukowski–adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kapituła musiała wybrać najlepszą pracę, spośród 28 zgłoszonych w I edycji.

Wspomnienia ucznia prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Filip Kwiatek

« Dobrze jest i pokrzepiająco – mieć przyjaciół z ducha ».

(Bruno Schulz)

 

INKA – prof. Alina Brodzka-Wald (1929-2011)

Inkę «przekupywałem» zawsze różami – między innymi tak bliski jest mi wiersz Małgorzaty Baranowskiej otwierający jubileuszową księgę pamiątkową ku czci  mojej Nauczycielki. Minęło już 5 lat od Jej odejścia, ale to względna i umowna perspektywa. Inka wierzyła nie tylko w Horacjańskie «non omnis moriar», nie tylko w trwanie w naszych sercach, ale po prostu i zwyczajnie w nieśmiertelność duszy. A ponieważ kochała nas bezgranicznie i bezwarunkowo, stąd nie sposób pisać o Niej wspomnień. które zakładają brak i ranę, a przecież – miłość nigdy nie zostawia pustki.

Trudno mi wyobrazić sobie trwanie «tu i teraz» bez Inki. Z perspektywy lat i doświadczeń widzę, jak intensywnie Jej charyzmat kształtuje moje życie. I wcale nie chodzi o miłość do literatury – zawodowo już od kilku lat nie mam nic wspólnego z humanistyką, i tak już, szczęśliwie, pozostanie pewnie na zawsze. Dla Inki literatura stanowiła zapis doświadczenia dostępnego dla wszystkich: zwłaszcza dla pozbawionych «głosu», intelektualnych możliwości i narzędzi, dla wszystkich żyjących, czyli – cierpiących. Inka posiadała niepowtarzalny dar obecności wtedy, gdy  potrzebowaliśmy Jej najbardziej. Kiedy pozamykane były wszystkie drzwi, otwierała okna, kiedy traciliśmy wiarę we własne siły, Ona wierzyła w nas o wiele mocniej od nas samych.

Na początku moich studiów, z anielską cierpliwością pracowała ze mną nad tekstem o moich doświadczeniach w życiu codziennym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia z antropologii kultury u prof. Małgorzaty Szpakowskiej. «Słuchaj, to zdanie musi brzmieć inaczej, Małgosia tego nie przepuści» –  wciąż słyszę te słowa i umieram ze śmiechu. Przy swej bezgranicznej dobroci i łagodności była zdecydowana, nieugięta, ba – bezwzględna.

I chyba ten Jej radykalizm – w miłości – trwa najmocniej, jako owoc, ale i zapowiedź: gdyż miłość nigdy nie ustaje. Kocham Cię Inko!

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Loading...